Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Prašymų perdavimo kalbos

Reikalavimai atlyginti žalą turi būti pateikti slovėnų kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Reikalavimai atlyginti žalą turi būti pateikti naudojantis nustatyta forma kartu su pareiškimu. Formą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. Italų ir vengrų kilmės tautinių mažumų atstovams skirtos formos pateikiamos kaip neoficialūs vertimai italų ir vengrų kalbomis.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Forma yra išversta ir į anglų kalbą (žr. toliau), tačiau tik informaciniais tikslais; reikalavimas atlyginti žalą turi būti pateiktas slovėnų kalba.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Paskutinis naujinimas: 28/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.