Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Prašymų perdavimo kalbos

Kompensacijų nusikaltimų aukoms institucija (dan. k. Erstatningsnævnet) Danijoje priima prašymus danų ir anglų k.

Su kitomis Šiaurės šalimis (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija) Danija yra pasirašiusi konvenciją dėl kalbų, pagal kurią vienos Šiaurės šalies piliečiai turi teisę vartoti savo kalbą kitose Šiaurės šalyse. Konvencija apima danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Šios institucijos svetainės http://www.erstatningsnaevnet.dk/ skiltyje selvbetjening (savitarna) pateiktos įvairios formos, taip pat ir prašymo forma danų ir anglų k.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma