Naknada žrtvama kaznenih djela

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Jezici za slanje prijava

Španjolski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac PDF (75 Kb) es za slanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima

Obrazac PDF (53 Kb) es za slanje odluka o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima

Posljednji put ažurirano: 22/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.