Odškodnění obětí trestných činů

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Korvaukset rikoksen uhreille


*pakollinen kenttä

Jazyky pro předávání žádostí

Jazyk pro předávání žádosti je čeština.

Formuláře pro odškodnění

K podání žádosti lze využít formulář, který je vyvěšen na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Využití formuláře však není povinné a řízení o žádosti bude zahájeno na základě každého podání, z nějž bude patrné, že usiluje o přiznání peněžité pomoci jako oběť trestného činu.

Poslední aktualizace: 05/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme