Erstatning til ofre for forbrydelser

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Portugisisk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Blanketterne blev godkendt ved ministeriel bekendtgørelse nr. 403/2012 af 7. december 2012.

Blanketterne findes i elektronisk format på webstedet for Comissão de Proteção às Vítimas de Crime (afdelingen for beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website