Erstatning til ofre for forbrydelser

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Under henvisning til artikel 11, stk. 1, litra a), og b), i Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser meddeles det, at engelsk accepteres udover tysk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formular til brug for ansøgning om ydelser efter den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) PDF (52 Kb) de

Sidste opdatering: 01/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.