Odškodnění obětí trestných činů

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jazyky pro předávání žádostí

Podle čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů lze žádosti zasílat v němčině a angličtině.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o podporu podle rakouského zákona o obětech trestných činů (Verbrechensopfergesetz, VOG) PDF (52 Kb) de

Poslední aktualizace: 01/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.