Обезщетяване на жертви на престъпления

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Езици за предаване на молби

Гръцки и английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Можете да намерите образците на молбите за обезщетение и информацията за обезщетенията на гръцки и английски език в офисите на социалноосигурителните служби или на техния уебсайт: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Можете да внесете молбата си лично или да я изпратите по пощата на следния адрес: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon (Социалноосигурителни служби), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Последна актуализация: 08/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.