Nesolventnost/stečaj

Ako se poduzeće ili poduzetnik zateknu u financijskim teškoćama ili ne mogu podmiriti svoje dugove, u svakoj su zemlji dostupni posebni postupci za sveobuhvatno rješavanje takvih situacija te su u njih uključeni svi vjerovnici (osobe kojima se duguje novac).

Stečajni postupci razlikuju se prema ciljevima:

Poduzeća

  • Ako se poduzeće može spasiti ili je poslovanje održivo – njegovi se dugovi mogu restrukturirati (obično u dogovoru s vjerovnicima). Na taj se način nastoje očuvati poduzeće i zadržati radna mjesta.
  • Ako se poduzeće ne može spasiti, ono se mora zatvoriti („odlazi u stečaj”).

Poduzetnici

  • Mogu podnijeti zahtjev za postupak koji uključuje uređeni plan otplate svojih dugova te otpusta dugova nakon isteka razumnog roka (obično 3 godine). Na taj se način izbjegava njihov osobni stečaj te omogućuju novi poslovni pothvati u budućnosti.

U svim slučajevima vjerovnici nakon službenog pokretanja stečajnih postupaka više ne mogu pokretati posebne postupke za povrat svojih dugova. Time se osigurava jednako postupanje prema svim vjerovnicima i štiti imovina dužnika.

Kako bi dobili svoj novac, vjerovnici moraju dokazati svoja potraživanja, sudu ili tijelu (obično skrbnik ili stečajni upravitelj) nadležnom za reorganizaciju ili likvidaciju dužnikove imovine. To u posebnim okolnostima može napraviti i dužnik.

Prekogranična nesolventnost (propisi EU-a)

Stečajni predmeti koji uključuju poduzeća ili poduzetnike s transakcijama, imovinom ili poslovanjem u više zemalja mogu se rješavati u skladu s pravom EU-a – konkretno, Uredbom 2015/848 (vidjeti sažetak o postupku).

Obrasci iz Uredbe 2015/848

Nacionalni postupci

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Registri nesolventnosti

Posljednji put ažurirano: 08/07/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici