За членове

Информация за регистрирани членове на ЕСМ-гражданскоправни въпроси

Ако сте член на Европейската съдебна мрежа по гражданскоправни въпроси, можете да получите достъп до CIRCABC тук.

 

Ако желаете да се свържете с вашето национално звено за контакт, щракнете тук.

Последна актуализация: 18/01/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.