Informacija piliečiams

Galimybė ES piliečiams naudotis aktualiais interneto puslapiais ir leidiniais, susijusiais su pagalba civilinės ir komercinės teisės srityje

Kaip civilinių bylų ETT gali padėti piliečiams

Civilinių bylų ETT padeda palaikyti nacionalinių teisminių institucijų ryšius, o tai savo ruožtu naudinga asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant tarpvalstybines civilines ir komercines bylas. Civilinių bylų ETT padeda geriau užtikrinti veiksmingą teisę kreiptis į teismą šiais būdais:

jis tiesiogiai piliečiams suteikia įvairiausios informacijos apie Europos, nacionalinę ir tarptautinę civilinę ir komercinę teisę konkrečioms temoms skirtuose puslapiuose, kurios galima rasti čia;

jis taip pat parengė įvairių, visų pirma piliečiams skirtų, leidinių apie konkrečias Sąjungos teisės priemones.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma