Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

O mreži

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Mreža lokalnih korespondentov za mednarodno pravno pomoč (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) je bila po vzoru Evropske pravosodne mreže ustanovljena leta 2001 z odlokom ministra za pravosodje. Marca 2004 je bila z odlokoma ministra za pravosodje preoblikovana v dve specializirani mreži: romunsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), ki ustreza Evropski pravosodni mreži, in romunsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), ki ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti mreži sta bili nato v letih 2005, 2007, 2010 in 2014 reorganizirani zaradi sprememb ustrezne zakonodaje EU in kadrovskih sprememb v nacionalnem pravosodnem sistemu.

Zadnja posodobitev je bila izvedena z odlokom ministra za pravosodje št. 1929/C z dne 29. maja 2014 v skladu z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001. Odlok je bil pripravljen v skladu z vladno uredbo št. 123/2007 o nekaterih ukrepih za okrepitev pravosodnega sodelovanja z državami članicami Evropske unije, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 85/2008.

Romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah na nacionalni ravni ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Romunija je imenovala dve nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti kontaktni točki delujeta v okviru ministrstva za pravosodje. S tem je zagotovljeno izpolnjevanje nalog Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

V skladu s členom 6 romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in enega sodnika iz oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru vrhovnega kasacijskega sodišča (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), po enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru pritožbenih sodišč, enega sodnika iz vsakega specializiranega sodišča/oddelka za mladoletnike in družinske zadeve, ki je specializiran za civilne zadeve, povezane z mednarodno ugrabitvijo otrok in dodelitvijo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, uradnike iz direktorata za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki izpolnjujejo tudi naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, ter po enega imenovanega predstavnika iz vsakega od strokovnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetnikov v Romuniji. Nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sta polnopravni članici romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Sodniki, ki so člani romunske pravosodne mreže, so bili imenovani z odločbo vrhovnega sodnega sveta (Consiliul Superior al Magistraturii).

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki deluje v okviru ministrstva za pravosodje, je od leta 2001 z lastnimi sredstvi (proračun ministrstva za pravosodje) organiziral številne seminarje in delovne sestanke za člane mrež. Zlasti od leta 2007 se taki dogodki organizirajo v okviru več kot 15 evropskih programov, ki jih financira Evropska komisija. Poleg tega se predstavniki romunske pravosodne mreže redno udeležujejo sestankov evropskih pravosodnih mrež.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah so navedeni v Prilogi k odloku št. 1929/C z dne 29. maja 2014. Priloga je sestavni del odloka.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – sodniki

Vrhovno kasacijsko sodišče

Iulia Cristina TARCEA, podpredsednica

Romanița VRÂNCEANU, oddelek I – civilne zadeve

Roxana POPA, namestnica predsednika, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Albi Iulii

Cristina Gheorghina NICOARĂ, oddelek I – civilne zadeve (podpredsednica pritožbenega sodišča)

Olimpia Maria STÂNGĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Bacăuu

Liliana CIOBANU, oddelek I – civilne zadeve

Loredana ALBESCU, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Braşovu

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, oddelek za civilne zadeve

Anca PÎRVULESCU, oddelek za civilne zadeve

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, oddelek za civilne zadeve

Sodišče za mladoletnike in družinske zadeve v Braşovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Pritožbeno sodišče v Bukarešti

Antonela BRĂTUIANU, oddelek IV – civilne zadeve

Ştefan CMECIU, oddelek V – civilne zadeve

Dumitru VĂDUVA, oddelek VI – civilne zadeve

Maria CEAUŞESCU, oddelek VII – zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Bogdan CRISTEA, oddelek VIII – upravni in davčni spori

Sodišče v Bukarešti

Andreea Florina MATEESCU, oddelek V – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Anca Magda VOICULESCU, oddelek IV – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Constantin-Marino MARIN, predsednik, oddelek I – kazenske zadeve, komisija za dodeljevanje odškodnin žrtvam kaznivih dejanj – sodišče v Bukarešti

Pritožbeno sodišče v Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, podpredsednica

Liviu UNGUR, podpredsednik, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Constanţi

Daniela PETROVICI, oddelek I – civilne zadeve

Iuliana Mihaela ȘERBAN, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Craiovi

Mihaela COTORA, predsednica

Lotus Gherghină, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Galaţiju

Simona Claudia BACŞIN, oddelek I – civilne zadeve

Valentina VRABIE, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Iaşiju

Claudia Antoanela SUSANU, oddelek I – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Oradei

Marcela FILIMON, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Piteştiju

Corina PINCU IFRIM, oddelek I – civilne zadeve

Raluca TRANDAFIR, oddelek I – civilne zadeve

Corina Georgeta NUŢĂ, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Sodišče v Argeşu

Andreea Monica PRUNARU, oddelek za civilne zadeve, podpredsednica

Sodišče v Vâlcei

Petre DINESCU, oddelek I – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Ploieştiju

Adriana Maria RADU, oddelek I – civilne zadeve

Elisabeta GHERASIM, predsednica oddelka II – civilne zadeve

Florentina DINU, oddelek II – civilne zadeve

Valentina GHEORGHE, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, oddelek I – civilne zadeve

Daniela MITREA MUNTEA, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Târgu Mureşu

Andreea CIUCĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Timişoari

Cristian PUP, oddelek I – civilne zadeve

Florin MOŢIU, oddelek II – civilne zadeve

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah

Ministrstvo za pravosodje

Viviana ONACA, direktorica, direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Ioana BURDUF, direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje na ministrstvu za pravosodje – osrednji organ na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja

Dorina DOMINTEANU, vodja enote

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – predsedniki nacionalnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetniških zbornic v Romuniji imenujejo vsak po enega predstavnika

Octavian ROGOJANU, notar, sekretar sveta romunskega nacionalnega združenja notarjev

Bogdan DUMITRACHE, sodni izvršitelj

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvetnik

Zadnja posodobitev: 01/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču