Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

O mreži

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Člani EPM na Finskem

Kontaktna točka za Finsko je imenovani uradnik, ki dela v enoti za mednarodno pravosodno upravo na ministrstvu za pravosodje. Kontaktna točka je del enote, ki deluje kot osrednji organ za več uredb EU in mednarodnih sporazumov na področju civilnega in kazenskega prava. Poleg dela v zvezi z mrežo kontaktna točka opravlja naloge osrednjega organa in sodeluje na področju civilnega prava. Za člane mreže so bili imenovani tudi dva sodnika okrožnih sodišč in finska odvetniška zbornica. Trenutno poteka razvoj dejavnosti mreže na nacionalni ravni.

Delovanje EPM na Finskem

Kontaktna točka dejavno sodeluje z nacionalnimi pravosodnimi organi, odvetniki in drugimi pravnimi strokovnjaki. Naloge kontaktne točke vključujejo razširjanje informacij o pravnih določbah na področju civilnega in gospodarskega prava EU in njihovem izvajanju v praksi ter zagotavljanje svetovanja in usposabljanja v povezanih vprašanjih. Kontaktna točka prav tako pomaga nacionalnim pravosodnim organom pri reševanju težav, povezanih s čezmejnimi zaprosili za pomoč, in je dejavno vključena v ustrezne mreže in delovne skupine.

Kontaktna točka ima poseben elektronski naslov za sodišča in druge pravne in upravne organe, vključene v pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ki potrebujejo praktično pomoč pri reševanju težav v zvezi s čezmejnimi zadevami.

Zagotavljanje informacij o EPM

Vsa sodišča, uradi za pravno pomoč, tožilci, organi kazenskega pregona in uradniki ministrstva za pravosodje imajo dostop do intraneta z izčrpnimi informacijami o mednarodni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah. Na spletišču so na voljo tudi informacije o EPM in njenih članih na Finskem ter povezave na strani EPM na evropskem portalu e-pravosodje. Informacije o EPM in gradiva, ki jih le-ta objavlja, se po elektronski in navadni pošti posredujejo tudi nacionalnim pravosodnim organom in drugim delavcem v pravni stroki.

Javno spletišče ministrstva za pravosodje vsebuje oddelek z informacijami o različnih oblikah mednarodne pravne pomoči, povezano zakonodajo in sporazumi ter kontaktnimi podatki in navodili. Na spletišču so na voljo tudi informacije o pravosodnih mrežah in povezava na strani EPM na evropskem portalu e-pravosodje.

Zadnja posodobitev: 13/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču