Informații referitoare la rețea

România
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În anul 2001, prin ordin al ministrului justiţiei, a fost înfiinţată Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale, pe modelul Rețelei Judiciare Europene. În martie 2004, această Reţea a fost reorganizată, prin două ordine ale ministrului justiţiei, în două reţele specializate: Reţeaua Judiciară Română în materie penală - corespondenta Reţelei Judiciare Europene - şi Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială - corespondenta Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială. Ulterior aceste două rețele au fost reorganizate succesiv în 2005, 2007, 2010 și 2014, urmare modificărilor legislației UE în domeniu și personalului din sistemul judiciar intern.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014 a fost făcută ultima actualizare în conformitate cu Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001. Ordinul a fost elaborate Ordonanţei Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008.

Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială reprezintă corespondentul la nivel naţional al Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

România a desemnat două puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. Punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială se află în cadrul Ministerului Justiţiei. Prin acestea este asigurată îndeplinirea atribuţiilor Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6, Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială este alcătuită dintr-un judecător de la secţia I civilă şi un judecător de la secţia a II–a civilă (fostă comercială) din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; câte un judecător de la fiecare secţie I civilă şi secție a II –a civilă (fostă comercială) a curţilor de apel; câte un judecător de la instanţa specializată/secţia pentru minori şi familie, specializați în domeniul aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii și acordare a compensațiilor financiare victimelor infracțiunilor; personal din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară care îndeplinesc şi atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; câte un reprezentant desemnat de fiecare din asociaţiile profesionale din România ale notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi avocaţilor. Punctele naţionale de contact din cadrul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială sunt, de plin drept, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială.

Judecătorii membri Reţelei Judiciare Române au fost desemnați prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Din 2001, prin Direcția Drept internațional şi Cooperare Judiciară, Ministerul Justiției a organizat numeroase seminarii şi întâlniri de lucru pentru membrii Rețelelor, din resurse proprii (bugetul MJ), dar, în special, din 2007, în cadrul a peste 15 programe europene finanțate de Comisie. De asemenea, reprezentanți ai Rețelei Judiciare Române participă, periodic, la reuniunile Rețelelor Judiciare Europene.

Membri Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială sunt menţionaţi în anexa la Ordinul Ministrului justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014. Această anexă este parte integrantă din Ordin.

 

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, judecători

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Iulia Cristina TARCEA, vicepreședinte

Romanița VRÂNCEANU, Secția I civilă

Roxana POPA, președinte delegat Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Secția I Civilă (vicepreședinte curte de apel)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Secția a II-a Civilă

Curtea de Apel Bacău

Liliana CIOBANU, Secția I civilă

Loredana ALBESCU,  Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Braşov

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Secţia civilă

Anca PÎRVULESCU,   Secţia civilă

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ,   Secţia civilă

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Andrei IACUBA

Curtea de Apel Bucureşti

Antonela BRĂTUIANU, Secţia a-IV-a civilă

Ştefan CMECIU, Secţia a-V-a civilă

Dumitru VĂDUVA, Secţia a-VI-a civilă

Maria CEAUŞESCU, Secţia a-VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

Bogdan CRISTEA, Secţia a-VIII-a contencios administrativ şi fiscal

Tribunalul Bucureşti

Andreea Florina MATEESCU, Secţia a-V-a civilă (judecător de legătură în Reţeaua Globală pentru Convenţia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii)

Anca Magda VOICULESCU,   Secţia a-IV-a civilă (judecător de legătură în Reţeaua Globală pentru Convenţia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii)

Constantin-Marino MARIN, Preşedinte, Secţia a I penală, Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor – Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, vicepreşedinte

Liviu UNGUR, vicepreşedinte Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Constanţa

Daniela PETROVICI, Secţia I civilă

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Craiova

Mihaela COTORA, preşedinte

Lotus Gherghină, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Galaţi

Simona Claudia BACŞIN, Secţia I Civilă

Valentina VRABIE, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU,  Secţia I civilă

Curtea de Apel Oradea

Marcela FILIMON, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Piteşti

Corina PINCU IFRIM,  Secţia I civilă

Raluca TRANDAFIR, Secţia I civilă

Corina Georgeta NUŢĂ, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Tribunalul Argeş

Andreea Monica PRUNARU, Secţia civilă, Vicepreşedinte

Tribunalul Vâlcea

Petre DINESCU, Secţia I civilă

Curtea de Apel Ploieşti

Adriana Maria RADU, Secţia I civilă

Elisabeta GHERASIM, preşedinte Secţia a II-a civilă

Florentina DINU, Secţia a II- a civilă

Valentina GHEORGHE, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Suceava

Ştefania Fulga ANTON, Secţia I civilă

Daniela MITREA MUNTEA, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Timişoara

Cristian PUP,  Secţia I civilă

Florin MOŢIU,  Secţia a II-a civilă

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, Puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială

Ministerul Justiţiei

Viviana ONACA, Director, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară,

Ioana BURDUF, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară Ministerul Justiţiei - autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale

Dorina DOMINTEANU, Şef serviciu

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială - câte un reprezentant desemnat de Preşedinţii Uniunilor Naţionale din România ale Notarilor Publici, Executorilor Judecătoreşti şi Barourilor

Octavian ROGOJANU, notar public   Secretar, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc

Costea-Corin C. DĂNESCU, avocat

Ultima actualizare: 13/10/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.