Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctul de contact

Portugalia a desemnat un punct de contact pentru Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială. Punctul de contact este un judecător numit de Consiliul Suprem al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura) în urma unui concurs.

Rețeaua națională

Rețeaua națională este formată din: autoritățile centrale prevăzute de instrumentele juridice ale UE, de alte instrumente juridice internaționale la care Portugalia este parte sau de dispozițiile legale naționale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială, autoritățile administrative cu responsabilități în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și asociațiile profesionale reprezentând practicienii în domeniul dreptului care sunt direct implicați în aplicarea instrumentelor internaționale și ale UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua națională nu include judecători de legătură sau experți.

Membrii naționali ai rețelei

În plus față de punctul de contact, structura națională a rețelei include unsprezece membri:

 • Direcția Generală Politica în domeniul justiției (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Direcția Generală Administrarea Justiției (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Direcția Generală Reintegrare și Servicii Penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institutul pentru Registre și Notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institutul de Gestiune Financiară și Infrastructură de Justiție (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Consiliul judecătorilor de pace (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Institutul de Securitate Socială (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Comisia pentru protecția victimelor (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Baroul (Ordem dos Advogados)
 • Asociația avocaților consultanți și a executorilor judecătorești (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Asociația notarilor (Ordem dos Notários)

Autoritățile centrale

Dintre membrii menționați mai sus, următorii sunt autorități centrale:

Direcția Generală Administrarea Justiției – Ministerul Justiției (Ministério da Justiça)

 • Regulamentul (CE) nr. 4/2009 din 18.12.2008
 • Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13.11.2000
 • Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28.5.2001
 • Convenția de la Haga din 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială
 • Convenția de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate

Direcția Generală Reintegrare și Servicii Penitenciare – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 27.11.2003
 • Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
 • Convenția de la Haga din 1996 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor

Institutul pentru Registre și Notariat – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4.7.2012

Institutul de Securitate Socială – Ministerul Solidarității și Securității Sociale (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Directiva 2003/8/CE din 27.1.2003

Comisia pentru protecția victimelor – Ministerul Justiției

 • Directiva 2004/80/CE din 29.4.2004

Coordonarea rețelei naționale în cadrul unei structuri descentralizate

În Portugalia, rețeaua națională are o structură descentralizată. Coordonarea, care este asigurată de punctul de contact, se bazează pe cooperarea voluntară dintre membrii naționali. Membrii naționali participă cu regularitate la reuniunile trimestriale organizate de punctul de contact. Ori de câte ori este necesar să se clarifice sau să se soluționeze un anumit aspect, sunt organizate reuniuni cu membrii naționali în cauză.

Rețeaua nu include experți. În cazul în care un anumit aspect necesită avizul unui expert, punctul de contact solicită autorității naționale competente să coopereze în mod voluntar și informal. Toți membrii naționali sunt încurajați în mod constant de către punctul de contact să participe în domeniile lor specifice de competență și responsabilitate la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Ultima actualizare: 12/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site