Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Over het netwerk

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In 2001 is in opdracht van de minister van Justitie het netwerk van lokale correspondenten voor internationale wederzijdse rechtshulp opgericht naar het model van het Europees justitieel netwerk. In maart 2004 is het netwerk in navolging van twee besluiten van de minister van Justitie opgesplitst in twee gespecialiseerde netwerken: het Roemeens justitieel netwerk in strafzaken - tegenhanger van het Europees justitieel netwerk - en het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken - tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Daarna zijn deze twee netwerken achtereenvolgens in 2005, 2007, 2010 en 2014 opnieuw gereorganiseerd als gevolg van wijzigingen in de wetgeving van de Europese Unie op dit gebied en van wijzigingen inzake personeel dat werkzaam is bij de nationale rechterlijke organisatie.

De laatste update is uitgevoerd bij besluit van de minister van Justitie nr. 1929/C/29/05/2014 overeenkomstig Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001. Het besluit is opgesteld in overeenstemming met regeringsbesluit nr. 123/2007 betreffende bepaalde maatregelen tot versterking van de justitiële samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie, dat na doorvoering van een aantal wijzigingen is goedgekeurd bij wet nr. 85/2008.

Het Roemeense justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken is de nationale tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Roemenië heeft twee contactpunten aangewezen voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. De contactpunten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bevinden zich bij het ministerie van Justitie. Zij zien erop toe dat de taken van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden uitgevoerd.

Het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bestaat overeenkomstig artikel 6 uit een rechter van de eerste civiele kamer en een rechter van de tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van het Hoge Hof van cassatie en justitie; een rechter van elke eerste civiele kamer en tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van de hoven van beroep; een rechter van de gespecialiseerde rechtbank/kamer in jeugd- en familiezaken, gespecialiseerd in de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen en de toekenning van schadevergoedingen aan slachtoffers van misdrijven; ambtenaren van het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking die tevens de taken uitvoeren van het ministerie van Justitie als centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken; en een vertegenwoordiger van elk van de beroepsorganisaties van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië. De nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken zijn van rechtswege lid van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De rechters die lid zijn van het Roemeens justitieel netwerk zijn benoemd bij een besluit van de Hoge Raad voor de Magistratuur.

Het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking van het ministerie van Justitie heeft sinds 2001 een groot aantal seminars en werkbijeenkomsten georganiseerd voor de leden van het netwerk en heeft daarvoor eigen middelen gebruikt (uit de begroting van het ministerie van Justitie), en meer in het bijzonder sinds 2007 in het kader van meer dan 15 door de Europese Commissie gefinancierde Europese programma's. Bovendien nemen vertegenwoordigers van het Roemeens justitieel netwerk regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de Europese justitiële netwerken.

De leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden genoemd in een lijst die als bijlage bij het besluit van de minister van Justitie nr. 1929/C/29.05.2014 is gevoegd. Deze bijlage maakt integraal deel uit van het besluit.

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken – rechters

Hoge Hof van cassatie en justitie

Iulia Cristina TARCEA, vicepresident

Romanița VRÂNCEANU, eerste civiele kamer

Roxana POPA, plaatsvervangend president tweede civiele kamer

Gerechtshof van Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, eerste civiele kamer (vicepresident van het gerechtshof)

Olimpia Maria STÂNGĂ, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Bacău

Liliana CIOBANU, eerste civiele kamer

Loredana ALBESCU, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Brașov

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, civiele kamer

Anca PÎRVULESCU, civiele kamer

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, civiele kamer

Rechtbank voor jeugd-en familiezaken van Brașov

Andrei IACUBA

Gerechtshof van Boekarest

Antonela BRĂTUIANU, vierde civiele kamer

Ștefan CMECIU, vijfde civiele kamer

Dumitru VĂDUVA, zesde civiele kamer

Maria CEAUȘESCU, zevende kamer voor arbeidsconflicten en sociale zekerheid

Bogdan CRISTEA, achtste kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Rechtbank van Boekarest

Andreea Florina MATEESCU, vijfde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationaal netwerk op grond van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Anca Magda VOICULESCU, vierde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationale netwerk op grond van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Constantin-Marino MARIN, president, eerste strafkamer, commissie voor de toekenning van schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven — Rechtbank van Boekarest

Gerechtshof van Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, vicepresident

Liviu UNGUR, vicepresident van de tweede civiele kamer

Gerechtshof van Constanța

Daniela PETROVICI, eerste civiele kamer

Iuliana Mihaela ȘERBAN, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Craiova

Mihaela COTORA, president

Lotus Gherghină, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Galați

Simona Claudia BACŞIN, eerste civiele kamer

Valentina VRABIE, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Iași

Claudia Antoanela SUSANU, eerste civiele kamer

Gerechtshof van Oradea

Marcela FILIMON, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Pitești

Corina PINCU IFRIM, eerste civiele kamer

Raluca TRANDAFIR, eerste civiele kamer

Corina Georgeta NUȚĂ, tweede civiele kamer voor bestuurlijk en fiscale geschillen

Rechtbank van Argeș

Andreea Monica PRUNARU, kamer civiele zaken, vicepresident

Rechtbank Vâlcea

Petre DINESCU, eerste civiele kamer

Gerechtshof van Ploiești

Adriana Maria RADU, eerste civiele kamer

Elisabeta GHERASIM, president van de tweede civiele kamer

Florentina DINU, tweede civiele kamer

Valentina GHEORGHE, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Suceava

Ștefania Fulga ANTON, eerste civiele kamer

Daniela MITREA MUNTEA, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Târgu Mureș

Andreea CIUCĂ, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Timișoara

Cristian PUP, eerste civiele kamer

Florin MOȚIU, tweede civiele kamer

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Ministerie van Justitie

Viviana ONACA, directeur, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Ioana BURDUF, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bij het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking verbonden aan het ministerie van Justitie - centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking

Dorina DOMINTEANU, hoofd van dienst

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken – een vertegenwoordiger aangewezen door elk van de voorzitters van de nationale unies van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië

Octavian ROGOJANU, notaris, secretaris, raad van de nationale unie van notarissen van Roemenië

Bogdan DUMITRACHE, gerechtsdeurwaarder

Costea-Corin C. DĂNESCU, advocaat

Laatste update: 01/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website