Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Over het netwerk

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Het contactpunt

Portugal heeft een contactpunt aangewezen voor het EJN-civiel (Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken). Het contactpunt is een rechter die na een selectieprocedure is benoemd door de Hoge raad voor de rechtspraak.

Het nationale netwerk

Het nationale netwerk bestaat uit: centrale autoriteiten in overeenstemming met de rechtsinstrumenten van de EU, andere internationale rechtsinstrumenten waarbij Portugal partij is en de nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken; administratieve autoriteiten die verantwoordelijkheden hebben op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken; en beroepsorganisaties die, op nationaal niveau, de beoefenaars van een juridisch beroep vertegenwoordigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de toepassing van de internationale en Europese rechtsinstrumenten betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken.

Verbindingsmagistraten en deskundigen maken geen deel uit van het nationale netwerk.

Nationale leden van het netwerk

Het nationale netwerk bestaat, naast het contactpunt, uit elf leden:

 • het directoraat-generaal Justitiebeleid
 • het directoraat-generaal Rechtsbedeling
 • het directoraat-generaal Reclassering en het Gevangeniswezen
 • het Instituut van de Registers en het Notariaat
 • het Instituut voor Financieel Management en Voorzieningen van justitie
 • de Raad van Vrederechters
 • het Instituut voor Sociale Zekerheid
 • de Commissie voor Bescherming van Slachtoffers van Misdrijven
 • de Orde van Advocaten
 • de Orde van Procureurs en Gerechtsdeurwaarders
 • de Orde van Notarissen

De centrale autoriteiten

Van de bovengenoemde leden zijn de volgende centrale autoriteiten:

het directoraat-generaal Rechtsbedeling - ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 4/2009 van 18 december 2008
 • Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2000
 • Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001
 • Verdrag van Den Haag van 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
 • Verdrag van Den Haag van 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken
 • Verdrag van Den Haag van 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden
 • Verdrag van New York van 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud

het directoraat-generaal Reclassering en het Gevangeniswezen - ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 2003
 • Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
 • Verdrag van Den Haag van 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

het Instituut van de Registers en het Notariaat - ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 650/2012 van 4 juli 2012

het Instituut voor Sociale Zekerheid - ministerie van Solidariteit en Sociale Zekerheid

 • Richtlijn 2002/8/EG van 27 januari 2003

de Commissie voor Bescherming van Slachtoffers van Misdrijven - ministerie van Justitie

 • Richtlijn 2004/80/EG van 29 april 2004

Coördinatie van het nationale netwerk in een gedecentraliseerde structuur

In Portugal heeft het nationale netwerk een gedecentraliseerde structuur. De coördinatie, die wordt verzorgd door het contactpunt, is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen de nationale leden. De nationale leden nemen regelmatig deel aan de kwartaalbijeenkomsten die door het contactpunt worden georganiseerd. Indien er met betrekking tot een concrete kwestie opheldering of een oplossing nodig is, worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij alleen de nationale leden aanwezig zijn die bij het onderwerp betrokken zijn.

Onder de leden van het netwerk bevinden zich geen deskundigen. Indien bij een bepaalde kwestie het oordeel van een deskundige nodig is, roept het nationaal contactpunt op vrijwillige en informele basis de hulp in van de meest geschikte nationale autoriteit. Alle nationale leden worden regelmatig door het contactpunt gestimuleerd om samen te werken op de specifieke terreinen die binnen hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid vallen op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 12/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website