Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Over het netwerk

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Leden van het EJN in Finland

Het contactpunt voor Finland is een ambtenaar van de afdeling “Internationale rechtspraakadministratie” van het ministerie van Justitie. Dit contactpunt ressorteert onder de afdeling die de centrale autoriteit vormt waarin is voorzien bij meerdere verordeningen van de Europese Unie en internationale overeenkomsten op het gebied van burgerlijk en strafrecht. Naast de taken in verband met het netwerk voert het contactpunt eveneens taken uit die betrekking hebben op de centrale autoriteit en andere taken op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. Twee rechters en de Orde van advocaten van Finland zijn eveneens lid van het netwerk. De nationale activiteiten van het netwerk zijn nog in volle ontwikkeling.

De activiteiten van het EJN in Finland

De contactpersoon werkt actief samen met de nationale gerechtelijke autoriteiten, advocaten en andere juristen. Het contactpunt verspreidt informatie over de regelgeving van de Europese Unie in burgerlijke en handelszaken en de praktische toepassing hiervan, verschaft adviezen en organiseert opleidingen over de bijbehorende onderwerpen. Het contactpunt helpt eveneens nationale gerechtelijke autoriteiten indien deze op problemen stuiten bij het verwerken van grensoverschrijdende verzoeken om wederzijdse rechtshulp. Bovendien neemt het contactpunt actief deel aan de betrokken netwerken en werkgroepen.

Het contactpunt beschikt over een speciaal e-mailadres waarop rechtbanken en verschillende gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken contact met hem kunnen opnemen als zij praktische hulp nodig hebben om problemen in verband met grensoverschrijdende kwesties op te lossen.

Verspreiding van informatie met betrekking tot het EJN

Alle rechtbanken, rechtsbijstandsbureaus, openbare aanklagers, autoriteiten belast met gedwongen tenuitvoerlegging en ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben toegang tot een intranetdienst waarop de volledige informatie over internationale rechtshulp in burgerlijke en strafzaken wordt verschaft. De website bevat tevens informatie over het netwerk, de leden in Finland en links naar de pagina's van het Europees e-justitieportaal. Informatie over het netwerk en publicaties hiervan worden per e-mail en per post verspreid onder de nationale gerechtelijke autoriteiten en andere juristen.

Op de openbare website van het ministerie van Justitie staat er een rubriek die betrekking heeft op de verschillende vormen van internationale rechtshulp, wetgeving en overeenkomsten en waarop contactpersonen en adviezen staan. De website bevat eveneens informatie over de gerechtelijke netwerken en links naar de pagina's van het Europees e‑justitieportaal.

Laatste update: 13/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.