Apie tinklą

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Tinklą sudaro:

  1. Pagrindiniai kontaktiniai asmenys, kurie yra du Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) atstovai – iš Tarptautinės teisės departamento (Sekcia medzinárodného práva) Tarptautinės privatinės teisės skyriaus (Odbor medzinárodného práva súkromného). Visi ETT prašymai siunčiami per pagrindinius kontaktinius asmenis.
  2. Teismo kontaktiniai asmenys: po vieną teisėją arba vyresnįjį teismo pareigūną iš kiekvieno apylinkės teismo (okresný súd), apygardos teismo (krajský súd) ir iš Aukščiausiojo Teismo (Najvyšší súd).
  3. Profesinių organizacijų kontaktiniai asmenys.
  4. Du kontaktiniai asmenys iš Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centro (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Šeimos teisės ryšių palaikymo teisėjas.
Paskutinis naujinimas: 17/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma