Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Apie tinklą

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

ETT nariai Suomijoje

Suomijos kontaktinis asmuo yra paskirtasis pareigūnas, dirbantis Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio administravimo skyriuje. Kontaktinis asmuo dirba skyriuje, kuris veikia kaip centrinė institucija įgyvendinant keletą ES reglamentų ir tarptautinių susitarimų civilinės ir baudžiamosios teisės srityje. Be darbo tinkle, kontaktinio asmens pareigos apima centrinės institucijos užduotis ir kitokį bendradarbiavimą civilinės teisės srityje. Tinklo nariais taip pat paskirti du apylinkės teismo teisėjai ir Suomijos advokatų asociacija. Nacionalinio tinklo veikla šiuo metu plėtojama.

ETT veikimas Suomijoje

Kontaktinis asmuo aktyviai dirba su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, advokatais ir kitais teisės specialistais. Kontaktinio asmens užduotys apima informacijos apie teisines nuostatas, susijusias su ES civiline ir komercine teise ir jos praktiniu taikymu, sklaidą, konsultacijas ir mokymus atitinkamais klausimais. Kontaktinis asmuo taip pat padeda nacionalinėms teisminėms institucijoms sprendžiant problemas dėl tarpvalstybinių pagalbos prašymų ir aktyviai dalyvauja susijusiuose tinkluose ir darbo grupėse.

Kontaktinis asmuo turi atskirą el. pašto adresą, kuriuo į jį gali kreiptis teismai ir kitos teisinės ir administracinės institucijos, dalyvaujančios teisminiame bendradarbiavime civilinėse ir komercinėse bylose, prireikus praktinės pagalbos sprendžiant problemas, susijusias su tarpvalstybinėmis bylomis.

Informacijos apie ETT teikimas

Visi teismai, teisinės pagalbos biurai, prokurorai, teisėsaugos institucijos ir Teisingumo ministerijos pareigūnai turi prieigą prie intraneto, kuriame teikiama išsami informacija apie tarptautinę pagalbą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Intranete taip pat skelbiama informacija apie ETT ir jo narius Suomijoje ir pateikiamos nuorodos į ETT tinklalapius Europos e. teisingumo portale. Informacija apie ETT ir jo publikuojama medžiaga nacionalinėms teisminėms institucijoms ir kitiems praktikuojantiems teisininkams taip pat teikiama el. paštu ir paštu.

Teisingumo ministerijos viešojoje interneto svetainėje yra skiltis, kurioje skelbiama informacija apie įvairias tarptautinės teisinės pagalbos formas, susijusius teisės aktus ir susitarimus, kontaktiniai duomenys ir instrukcijos. Svetainėje taip pat pateikiama informacija apie teisminius tinklus ir nuorodos į ETT tinklalapius Europos e. teisingumo portale.

Paskutinis naujinimas: 13/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.