About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

A hálózatról - Belgium

Kapcsolattartó pontok és a hálózat belga tagjai

Belgiumban kettő kapcsolattartó pont került kijelölésre. Egyikőjük a Semmítőszék (Cour de cassation) egyik bírája, aki a bírák hálózatának kapcsolatait koordinálja; a másik a Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat (Service public fédéral Justice) köztisztviselője, aki a polgári ügyek nemzetközi jogi együttműködési osztályánál dolgozik.

Emellett a belga hálózat jelenleg 15 bírót foglal magában, akik a 2001/470/EK tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében tagjai a hálózatnak. A Fellebbviteli Bíróság (cour d’appel) valamennyi feladatkörére három vagy négy bírót jelöltek ki, akik mindannyian családjogra, kereskedelmi jogra vagy eljárásjogra szakosodtak. Ezek a bírák különböző szintű bíróságokon dolgoznak (Fellebbviteli Bíróság, elsőfokú bíróságok (tribunaux de première instance), kereskedelmi bíróságok (tribunaux de commerce) és békebíróságok (justices de paix)).

A fent említett határozat 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében a Hivatalvezetők Nemzeti Tanácsának (Conseil national des greffiers en chef) egy képviselője is a belga hálózat tagja.

Belgium a jogi szakma négy képviselőjét is kijelölte hálózati tagnak, a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerint: a közjegyzők egy képviselőjét, a bírósági végrehajtók egy képviselőjét és két képviselőt az ügyvédi kamarákból (egyik a francia és a német nyelvű kamarákat, a másik pedig a flamand kamarákat képviseli).

A számos különböző rendelet (2201/2003/EK rendelet, 4/2009/EK rendelet, 1393/2001/EK rendelet stb.) értelmében kijelölt különböző központi hatóságokkal is együttműködés áll fenn.

Az Európai Fogyasztói Központ belga szekciójával is kialakult a kapcsolat.

A hálózat üzemeltetésének módja

A kommunikáció nagy része elektronikus levelezés útján történik. Az Európai Bizottságtól és különösen a Főtitkárságról érkező információt főként a kapcsolattartó pontok egyikén keresztül juttatják el a tagoknak. A tagok a hálózati megbeszélésekben a témától függően vesznek részt. Emellett évente egyszer megrendezik a hálózathoz tartozó belga bírák találkozóját is.

A tagokat rendszeresen felkérik arra, hogy a lehető legszélesebb körben adják át az új szabályozásokról szóló információkat, vagy arra, hogy kollégáikhoz kérdőíveket juttassanak el. Általában véve az Európai Bizottság által közzétett dokumentáció és a hasznos internet linkek széles körben terjesztésre kerülnek a bíróságokon. Továbbá néhány hálózati tag részt vesz az európai szabályozásról szóló hírlevél (Eur-alert!) közzétételében.

Együttműködés alakult ki az Igazságügyi Képzési Intézettel, lehetővé téve, hogy az intézet által szervezett képzéseken a kapcsolattartó pontok és a tagok előadást tarthassanak a legfrissebb európai szabályozásról és különösen a polgári és kereskedelmi ügyek európai és nemzetközi jogi együttműködési rendelkezéseiről.

A specifikus kérdések – így a külföldi jog tartalmához, vagy a határon átnyúló hatással járó eljárások fejleményeihez kapcsolódó kérdések – kezelése tekintetében a kapcsolatfelvétel elsődlegesen e-mailben történik, egyrészt a belga kapcsolattartó pont és a belga bíró között, aki a folyamatban lévő eljárás részeként az ügyet kivizsgálta, másrészt az érintett tagállamok kapcsolattartó pontjai között.

Utolsó frissítés: 18/09/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Csehország

Az Európai Igazságügyi Hálózatnak a Cseh Köztársaságban jelenleg hat kapcsolattartó pontja van: öt a Cseh Köztársaságban az Igazságügyi Minisztériumban és egy Brüsszelben (a Cseh Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén).

Az Európai Igazságügyi Hálózat Cseh Köztársaságban található kapcsolattartó pontjai a többi uniós tagállamban található kapcsolattartó pontokkal kommunikálnak, kezelik a más országok törvényeiről tájékoztatást kérő bíróságoktól és közjegyzőktől érkező megkereséseket és a kérések kezelésével kapcsolatos emlékeztetőket, különösen a bizonyításfelvételről szóló 1206/2001/EK rendelet és az iratkézbesítésről és más ügyekről szóló 1393/2007/EK rendelet alapján.

Az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben című 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozat alapján a Cseh Köztársaság 2004-ben a polgári és kereskedelmi ügyekben való együttműködés céljából létrehozta az Belső Igazságügyi Hálózatot (a továbbiakban: a Hálózat), amely polgári és kereskedelmi ügyekben felelős a Cseh Köztársaságnak az Európai Igazságügyi Hálózatban való tényleges részvételének biztosításáért.

A Hálózat tagjai közé bírák, a Cseh Ügyvédi Kamara képviselői, a Cseh Közjegyzői Kamara képviselői, a Cseh Végrendeleti Végrehajtók Kamarájának képviselői, a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Hivatalának képviselői, az Európai Fogyasztói Központ képviselői, a Károly Egyetem Jogi Karának képviselői, valamint az Igazságügyi Minisztérium kijelölt alkalmazottai tartoznak.

A Hálózat tagjai részt vesznek különösen az Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos tevékenységeiben és az azokból fakadó feladatok ellátásában, valamint az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság munkacsoportjainak és bizottságainak polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos tevékenységeiben. A Hálózat tagjai véleményezik az Európai Közösségek tervezett jogszabályait és más, a polgári és kereskedelmi ügyekben való igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos javaslatokat.

Jelenleg a Hálózatnak körülbelül 130 tagja van. Az Igazságügyi Minisztérium évente egyszer a Hálózat valamennyi tagját összehívó ülést szervez. Az ülés napirendje aktuális témákat foglal magában, különösen az Európai Igazságügyi Hálózattal, az európai igazságügyi portál működésével és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával kapcsolatosan. Ezeken az üléseken a Hálózat tagjai egyedülálló lehetőséget kapnak a személyes találkozásra és az uniós eszközök alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalataik egymással való megosztására.

Az Európai Igazságügyi Hálózat keretei között készült kézikönyveket és más kiadványokat kiosztják a Hálózat tagjai között.

A Hálózat tagjai informálisan e-mailben levelezhetnek. A Hálózatnak saját e-mail címlistája van, amely segítségével a Hálózat tagjai kérdéseket küldhetnek és tapasztalatokat oszthatnak meg. Ezen a kommunikációs csatornán keresztül az Igazságügyi Minisztérium gyorsan tájékoztatni tudja a Hálózat tagjait az Európai Unión belüli igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos hírekről.

Utolsó frissítés: 20/01/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Németország

Németország szövetségi szerkezete miatt az EIH (Európai Igazságügyi Hálózat) szövetségi kapcsolattartó központján kívül minden egyes tartományban van kapcsolattartó központ. A szövetségi kapcsolattartó központ a Szövetségi Igazságügyi Hivatal épületében található. Az adott tartomány szervezeti felépítésétől függően a tartományi kapcsolattartó központok vagy bíróságokon (Bajorország – müncheni regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht München), Bréma – brémai regionális bíróság (Landgericht Bremen), Hamburg – hamburgi helyi bíróság (Amtsgericht Hamburg), Hessen – Frankfurt am Main-i regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Alsó-Szászország – cellei regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Celle), Észak-Rajna-Vesztfália – düsseldorfi regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Düsseldorf), és Szászország – drezdai regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Dresden)), vagy pedig a tartomány Igazságügyi Minisztériumában (Landesjustizministerium) találhatóak. Németországban összesen 17 EIH kapcsolattartó központ van. A szövetségi kapcsolattartó központ felel az országos hálózat koordinálásáért és olyan rendezvények megszervezéséért, mint például az Igazságszolgáltatás Európai Napja, illetve az EIH német tagjainak ülései.

A feladatokat belülről osztják ki a tartományi kapcsolattartó központok és a szövetségi kapcsolattartó központ között. A szövetségi kapcsolattartó központ válaszol minden, a német polgári vagy kereskedelmi joggal, illetve a bíróságok szervezésével kapcsolatos kérdésre. Valamely konkrét ügyre vonatkozó megkereséssel azonban az a kapcsolattartó központ foglalkozik, ahol az ügy folyamatban van. Mindazonáltal valamennyi német kapcsolattartó központ egyenlő státusszal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a 17 központ közül bármelyiket bármilyen típusú kérdéssel meg lehet keresni, és kivételes körülmények között a szövetségi kapcsolattartó központ is nyújthat konkrét üggyel kapcsolatban segítséget. A feladatok e belső elosztása biztosítja, hogy a megkereséssel a legmegfelelőbb kapcsolattartó központ foglalkozzon.

A kapcsolattartó központokon kívül Németországban négy összekötő bíró (Verbindungsrichter) van, akik a 2201/2003/EK rendelet (Brüsszel IIa. rendelet) hatálya alá tartozó területen dolgoznak. Az ő feladataikat is belülről osztják szét a tartományok között. Külső megkeresés a négy közül bármelyik összekötő bírónál tehető. Szükség esetén a megkereső személyt azonnal a legmegfelelőbb bíróhoz küldik a feladatok belső szétosztása, valamint a nyelvi készségek, meghatározott kompetenciák és a konkrét üggyel kapcsolatos tapasztalata alapján.

Emellett a francia Igazságügyi Minisztériumban német összekötő tisztviselő felel a német–francia jogsegélyért. Amennyiben problémák merülnek fel egyes ügyekben a Franciaországból érkező, jogsegély iránti megkeresésekkel kapcsolatban, vagy ha francia jogszabályok tartalmát kell meghatározni, a kapcsolattartó pontokon keresztüli szokásos út mellett a német összekötő tisztviselőtől is kérhető segítség.

A polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozatnak a legutóbb a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2009. június 18-i 568/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által módosított 2. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében Németország az EIH tagjaiként kinevezte a Szövetségi Ügyvédi Kamarát (Bundesrechtsanwaltskammer), a Szövetségi Közjegyzői Kamarát (Bundesnotarkammer), a Szabadalmi Ügyvivői Kamarát (Patentanwaltskammer), a Német Ügyvédi Egyesületet (Deutscher Anwaltverein), a Német Bírósági Végrehajtók Szövetségét (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) és 2014-ben a Német Bírósági Titkárok Szövetségét (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Németországban az EIH további tagjai közé tartoznak még: a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK rendeletben (az iratkézbesítésről szóló rendelet), valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló 1206/2001/EK rendeletben (a bizonyításfelvételről szóló rendelet) meghatározott központi szervek. Ezek a központi szervek és a tartományi igazságügyi apparátusok látják el a bíróságokat a polgári jogi segítségnyújtással kapcsolatos naprakész információkkal. További intézkedéseket is bevezetnek, valamint támogatják a bíróságokat az iratok kézbesítésében és a bizonyításfelvételben a külföldi vonatkozással rendelkező ügyekben. Emellett az EIH tagjai közé tartozik a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (Brüsszel IIa. rendelet) szerinti központi hatóság és a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (a tartási kötelezettségekről szóló rendelet) szerinti központi hatóság is.

A németországi EIH-ról további információkat és a kapcsolattartók listáját megtalálja a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Bundesamt für Justiz) weboldalán (A link új ablakot nyit meghttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Utolsó frissítés: 25/05/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Észtország

A nemzeti hálózati kapcsolattartó pontokként az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi igazságügyi együttműködéssel foglalkozó részlegének két tanácsadója működik, akik a központi szerv képviseleti feladatait is ellátják. A kapcsolattartó pontok fő feladatai a következők:

 • biztosítják, hogy polgári és kereskedelmi ügyekben a helyi igazságügyi hatóságok általános információkat kapjanak az igazságügyi együttműködésre irányuló közösségi és nemzetközi jogi eszközökről;
 • a többi kapcsolattartót és hatóságokat, valamint saját tagállamuk helyi igazságügyi hatóságait ellátják mindazokkal az információkkal, amelyekre a tagállamoknak a zavartalan igazságügyi együttműködéshez szükségük lehet, segítséget nyújtva számukra az igazságügyi együttműködésre irányuló, teljesíthető megkeresések megfogalmazásában, valamint a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolatok kialakításában;
 • bármely olyan információt biztosítanak, amely elősegíti egy másik tagállam valamely közösségi vagy nemzetközi jogi eszköz alapján alkalmazandó jogának alkalmazását;
 • megoldást keresnek az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresésekkel kapcsolatban esetlegesen felmerült nehézségekre;
 • az adott tagállamban elősegítik az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresések feldolgozásának összehangolását, különösen, amikor az érintett tagállam igazságügyi hatóságaitól származó több megkeresést is egy másik tagállamban kell teljesíteni;
 • a hálózat weboldalán keresztül általánosságban hozzájárulnak a nyilvánosság tájékoztatásához az Európai Unióban a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről, a vonatkozó közösségi és nemzetközi jogi eszközökről és a tagállamok nemzeti jogáról, külön utalással az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogára;
 • közreműködnek a hálózat üléseinek megszervezésében, és részt vesznek azokon;
 • segítséget nyújtanak a nyilvánosságnak szánt információk összeállításában és naprakészen tartásában;
 • gondoskodnak a hálózat tagjai közötti, nemzeti szintű koordinációról;
 • kétévente jelentést tesznek a tagok tevékenységeikről – ideértve adott esetben a hálózat bevált gyakorlatait is – amelyet a hálózat tagjainak ülésén terjesztenek elő, külön felhívva a figyelmet a hálózat lehetséges tökéletesítésére.

A hálózatot összekötő bíró a Harju Megyei Bíróság bírája, aki Észtországot a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által létrehozott bírói hálózatban is képviseli. Az összekötő bíró feladata a bírósági tisztviselők tájékoztatása az Európai Unió polgári és kereskedelmi jogáról, valamint a különböző jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatainak megosztása a hálózattal.

A hálózat tevékenységeit szakmai szövetségekre kiterjesztő, a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló második határozat (polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat) hatályba lépésekor 2011-ben a következő szervek váltak Észtországban a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tagjaivá:

 • a végrehajtókat és csődbiztosokat képviselő Észt Végrehajtói és Csődbiztosi Kamara;
 • az ügyvédeket és közjegyzőket képviselő Észt Ügyvédi Kamara.

Az üléséken a Végrehajtói és Csődbiztosi Kamarát a foglalkozási és szakmai szövetségek különböző képviselői, míg az Észt Ügyvédi Kamarát rendszerint annak igazgatója képviseli. A szakmai szövetségek a következőkért felelnek:

 • tapasztalat- és információcsere a közösségi és nemzetközi jogi eszközök hatékony és gyakorlati alkalmazását illetően;
 • közreműködés az adatlapok készítésében és napra késszé tételében;
 • a szakmai szövetségek részvétele a fontos üléseken.

A tárgyalt témától függően a kapcsolattartó pont a tapasztalataik megosztása céljából más nemzeti szakértőket is meghív a hálózati ülésekre. Az üléseken például részt vettek az összekötő bírón kívül más bírók, más minisztériumok és a Közjegyzői Kamara képviselői, a Legfelsőbb Bíróság tanácsadói, a Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői, a Tartui Egyetem tantestületének tagjai stb.

Utolsó frissítés: 04/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Írország

Kapcsolattartó pontok

Írországban két kapcsolattartó pontot jelöltek ki. Egy kapcsolattartó pontot a kerületi és körzeti bíróságok, egyet pedig a magasabb szintű bíróságok, vagyis a High Court (Felsőbíróság), a Court of Appeal (Fellebbviteli Bíróság) és a Supreme Court (Legfelsőbb Bíróság) tekintetében. A kapcsolattartó pontok szorosan együttműködnek és együtt dolgoznak a hálózattal kapcsolatos ügyekben. Írország kapcsolattartó pontjai a Bírósági Szolgálatnál találhatóak Dublinban. Bár külön hatáskörrel rendelkeznek, az említett kapcsolattartó pontok munkája átfedést mutat egymással, és a kapcsolattartó pontok kizárólagosan felelnek a hálózatért a hozzájuk tartozó igazgatóságok tekintetében. Az Európai Igazságügyi Hálózaton (EIH) keresztül érkezett megkereséseket a hatásköri szempontból érintett kapcsolattartó ponthoz kell irányítani. A kapcsolattartó pontok külön irodákban működnek, azonban a Dublinban található Courts Service of Ireland (Írország Bírósági Szolgálata) igazgatóságainak keretein belül. A hálózattal kapcsolatos munka egyéb feladatokkal is párosul. A kapcsolattartó pont a hálózattal kapcsolatos ügyek intézése során azonban más kollégáktól is kérhet segítséget vagy támogatást. A kapcsolattartó pontok e-mail, telefon vagy személyes találkozók útján rendszeres kapcsolatot tartanak az írországi EIH hálózat tagjaival, beleértve a központi hatóságokat; a Legfelsőbb Bíróság és a Felsőbíróság működésért felelős igazgatót (Director of Operations Supreme and High Court) és a bírósági szolgálat reformjáért és fejlesztéséért felelős igazgatót (Director of Reform and Development in the Courts Service) (a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti tagok); és az Igazságügyért és Jogalkotási Reformért Felelős Minisztérium (Department of Justice and Law Reform) tisztviselőit (a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti tagok). A kapcsolattartó pontok szintén rendszeres kapcsolatban állnak az igazságszolgáltatás részéről kijelölt taggal az EIH-t érintő fejleményekkel összefüggésben.

Az EIH működése Írországban

Írországban nincsen hivatalos nemzeti hálózat. Az egyes politikák területeinek szakértőiből létezik egy hálózat, és a kapcsolattartó pont ide fordulhat a felmerült kérdések megválaszolása érdekében.

A kapcsolattartó pont szorosan együttműködik az írországi hálózatba tágabb értelemben tartozó tagokkal, ideértve számos bírót, akik az egyes konkrét jogterületeken különös szaktudással rendelkeznek vagy akiknek feladata a nemzetközi kapcsolattartás. A kapcsolattartó pontokhoz e-mailben lehet fordulni. A kapcsolattartó pont gondoskodik róla, hogy a hálózat aktuális üléseit megelőzően konzultáljanak az érintett szakpolitikai, közigazgatási vagy igazságügyi szakértőkkel, valamint hogy az ülések emlékeztetői és a vonatkozó cselekvési pontok megfelelően terjesztésre kerüljenek.

A kapcsolattartó pont szintén rendszeres kapcsolatot tart az Igazságügyi Minisztériummal a szakpolitikai kérdések tekintetében, és a központi hatósággal a családi tartással és határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatban.

Tájékoztatás

Az EIH-nak nincsen önálló nemzeti honlapja Írországban. Információk a Bírósági Szolgálat honlapján keresztül érhetőek el, valamint Írország egyes minisztériumainak meglévő internetes oldalain. A kapcsolattartó pont másokkal, valamint egyéb minisztériumokkal együttműködve biztosít hozzáférést a különböző információforrásokhoz az EIH tagállamai és az EIH részére.

Utolsó frissítés: 18/11/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Görögország

A hálózat struktúrája

A kapcsolattartók száma: Huszonkét kapcsolattartó kijelölésére került sor. Közülük tizenkilencen a nemzeti hálózat részét képező bírák, akik ezzel párhuzamosan bírói feladataikat is ellátják. Hárman az igazságügyi, átláthatósági és emberi jogi minisztérium, pontosabban pedig a polgári és büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködési osztály tisztviselői, mely utóbbi (a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi hágai egyezményt kiegészítő) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet („Brüsszel IIa” rendelet), a 4/2009/EK tanácsi rendelet (tartási kötelezettségek) és a 2003/8/EK irányelv (költségmentesség) szerinti központi hatóságként, valamint az 1206/2001/EK tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) és az 1393/2007/EK rendelet (bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése) szerinti központi szervként jár el.

A nemzeti hálózat: Központosított struktúrájú informális nemzeti hálózat létrehozására került sor, amelynek fő alkotóelemei a központi hatóság, athéni bírák és a jogi szakmák (az ügyvédek, a bírósági végrehajtók és a közjegyzők szövetségeinek) három képviselője. A polgári és büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködési osztály felelős az Európai Igazságügyi Hálózat munkájának nyomon követéséért és Görögország EIH-n belüli kötelezettségeire tekintettel a kapcsolattartók munkájának nemzeti szintű koordinációjáért, valamint az uniós e-igazságügyi portálon közzétett tartalomért. A hálózat nemzeti kapcsolattartói az adatlapok elkészítésében, Görögországnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos uniós jogszabályokról szóló hivatalos tájékoztatóinak naprakésszé tételében, az EIH-től vagy más uniós szervektől származó kérdőívek kitöltésében, valamint más kapcsolattartók vagy uniós hatóságok főként az uniós jogszabályok görögországi végrehajtásával kapcsolatos kérdései megválaszolásának folyamatában működnek közre.

Rendszerint évente kettő–négy alkalommal rendszeres találkozókra kerül sor, amelyeket a polgári és büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködési osztály koordinál. A találkozók célja a vélemény-, tapasztalat- és információcsere. A napirend többnyire az EIH európai szintű ülésein megvitatott kérdésekre, az uniós jogszabályok (rendeletek és irányelvek) nemzeti szintű végrehajtása során esetlegesen felmerülő kérdésekre és Görögország EIH-n belüli és e-igazságügyi portállal kapcsolatos – fent már említett – kötelezettségeire összpontosít.

Az információk nyilvánosság részére történő terjesztése

Az igazságügyi, átláthatósági és emberi jogi minisztérium honlapja külön foglalkozik az EIH-val. Jelenleg zajlik a honlap korszerűsítése annak érdekében, hogy az teljes körű és egyértelmű tájékoztatást adjon az EIH szerepéről és hasznosságáról a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos uniós jogszabályokat illetően.

Nemzeti szinten a polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos uniós jogszabályokra vonatkozó információ terjesztésére az EIH nyomtatott anyagainak terjesztése, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területét érintő uniós jogalkotási fejleményekről és azok belföldi hatásairól tartott szemináriumok, valamint egynapos rendezvények (a nemzeti hálózat tagjai ezeken olykor vezérszónokként vesznek részt) Athénban és más görögországi városokban történő megszervezése útján kerül sor. E rendezvények megtartására az igazságügyi minisztérium, valamint az ország különböző kamaráinak, a nemzeti bíróiskola, az állami jogi tanács, polgári jogi és kereskedelmi jogi szövetségek stb. védnöksége alatt kerül sor.

Emellett az Igazságszolgáltatás Európai Napja egynapos rendezvény célja, hogy figyelmeztető jelzésként szolgáljon az európai jogi szakemberek számára, és párbeszédet indítson az uniós jogalkotási kezdeményezések előrehaladásáról; e rendezvény megtartására az utóbbi években csaknem minden évben sor került az igazságügyi, átláthatósági és emberi jogi minisztérium védnöksége alatt.

Utolsó frissítés: 11/12/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Spanyolország

Az EIH működése Spanyolországban

Spanyolországban az Eurojust spanyol nemzeti tagjának jogállására, a joghatósági összeütközésekre, a nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatokra és a spanyol igazságügyi minisztérium külföldre kiküldött személyzetére vonatkozó szabályozásról szóló, 2015. július 7-i 16/2015. sz. törvény 33. cikke alapján a nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózat spanyol kapcsolattartóinak az e tisztséget létrehozó szabályok szerint történő kijelölése és felmentése az igazságügyi minisztérium hatáskörébe tartozik.

Olyan személyek jelölhetők ki, akik bizonyítottan tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi jogi együttműködés területén, megfelelő angol vagy francia nyelvtudással rendelkeznek, amelyik szükséges, és legalább a bíróság, az ügyészség (Ministerio Fiscal) és az igazságügyi minisztérium képviseletét biztosítják. E célból az általános igazságügyi tanács (Consejo General del Poder Judicial) és a főügyész (Fiscal General del Estado) feladata, hogy javaslatot tegyen az igazságügyi miniszter részére a releváns szakmák kapcsolattartóinak kijelölésére és felmentésére vonatkozóan. A kapcsolattartói jogállás megszűnik, amint az érintett személy felhagy a kijelölésére javaslatot tevő intézménynél végzett munkájával. Erről értesíteni kell az igazságügyi minisztériumot, amely tájékoztatja a hálózat titkárságát.

A nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatok spanyol kapcsolattartói aktív közvetítők, akiknek feladata a különböző államok igazságügyi hatóságai közötti együttműködést előmozdítása. E személyek az illetékes spanyol hatóságok, valamint az összes többi kapcsolattartó számára rendelkezésre állnak és az igazságügyi együttműködés fejlesztéséhez szükséges jogi és gyakorlati információkat szolgáltatnak számukra. A spanyol kapcsolattartóknak évente továbbítaniuk kell a tevékenységükre vonatkozó statisztikai adatokat azon intézmény részére, amelyhez tartoznak.

Kapcsolattartók

Spanyolországban a hálózati kapcsolattartók az igazságügyi minisztériumban, az általános igazságügyi tanácsban és a főügyészség hivatalában (Fiscalía General del Estado) találhatók. Jelenleg nyolc kapcsolattartó pont működik, amelyek a következőképpen oszlanak meg:

 • az igazságügyi minisztérium által kinevezett 6 kapcsolattartó pont - 2 a nemzetközi jogi együttműködés aligazgatóságán (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) és 4 bírósági hivatalvezető (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • az általános igazságügyi tanács által kinevezett 1 kapcsolattartó pont;
 • a főügyész által kinevezett 1 kapcsolattartó pont.

Központi hatóság

Spanyolországban a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságszolgáltatási együttműködés területén az igazságügyi minisztériumnak a nemzetközi jogi együttműködésért, a vallási csoportokkal való kapcsolattartásért és az emberi jogokért felelős főigazgatósága (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) a központi hatóság.

Összekötő bírák

Spanyolországban már létezik egy olyan jogi rendelkezés, amely előírja, hogy az Európai Unió valamely tagállamának kiemelkedő jelentőségű összekötő bírái váljanak az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóivá, és kapcsolattartóként járjanak el a 2015. július 7-i 16/2015. sz. törvény 34. cikke alapján. Ez a jogállás az összekötő bírói jogállás megszűnésekor megszűnik. Spanyolország a következő országokban nevezett ki összekötő bírót: Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság.

Az igazságügyi együttműködésért felelős egyéb igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok

Spanyolországban a nemzetközi jogi együttműködés területén a következő belső eljárások vannak érvényben:

 • A nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózata (Red Española de Cooperación Judical Internacional, REJUE), amely az általános igazságügyi tanács alá tartozik, és amelynek célja, hogy a spanyol igazságügyi szerveknek az igazságügyi tevékenységük során segítséget nyújtson az igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmek előkészítésében vagy teljesítésében, és hogy segítse az igazságügyi együttműködési hálózat többi tagját. A nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának tagjai e hálózatban való tagságukat összeegyeztethetővé tehetik az Európai Igazságügyi Együttműködési Hálózatban viselt tagságukkal. Ennélfogva a nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának (polgári egység) spanyol bírái egyben a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózat tagjai, megkönnyítve így feladataik ellátása során a hálózat más országaiban működő társaikkal való kapcsolattartást.
 • A nemzetközi jogi együttműködés ügyészi hálózata (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), amelyet 2002-ben hoztak létre annak érdekében, hogy az egyes főügyészi hivatalok a nemzetközi jogi együttműködésre szakosodott szolgáltatást nyújtsanak.
 • E hálózat ügyészei, akik a nemzetközi együttműködés szakértői, támogatást nyújtanak a nemzetközi igazságügyi segítség gyors és hatékony becsatornázása, irányítása és nyújtása érdekében.
 • A bírósági hivatalvezetők hálózata (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) egy nemzeti szintű koordinációs rendszer, amelyet az igazságügyi minisztérium hozott létre 2010-ben. E rendszer bírósági hivatalvezetőkből áll, akik a nemzetközi jogi együttműködésre szakosodtak, és támogatást nyújtanak a különböző igazságügyi hivatalok (Oficinas Judiciales) részére a nemzetközi jogi együttműködéssel kapcsolatos beadványok és kérdések megválaszolásában.

Szakmai szervezetek

Spanyolországban a következő, jogászokat képviselő szakmai szervezetek működnek, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló uniós aktusok és más nemzetközi jogi eszközök alkalmazásához:

 • a közjegyzők általános tanácsa (Consejo General del Notariado)
 • a spanyol ügyvédek általános tanácsa (Consejo General de la Abogacía Española)
 • az ingatlan- és cégnyilvántartást vezetők spanyol szövetsége (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • a jogi képviselők általános spanyol tanácsa (Consejo General de Procuradores de España)

Információk a hálózatról

A spanyol igazságügyi minisztérium – amely tájékoztatást nyújt a nemzetközi jogi együttműködésről és a nemzetközi igazságügyi segítségnyújtásról – honlapján megtalálható a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózat honlapjára mutató link, amely a következő címen érhető el: A link új ablakot nyit meghttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Az általános spanyol igazságügyi tanács a A link új ablakot nyit meghttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/ weboldalán tájékoztatást nyújt a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózatról, és egyúttal itt hivatkozások találhatók a Polgári és Kereskedelmi Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszára és az európai igazságügyi portálra.

A főügyészi hivatal a A link új ablakot nyit meghttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/ weboldalán tájékoztatást nyújt a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózatra vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 19/12/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Franciaország

Franciaországban a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tagjai bírák, ügyvédek (avocats), közjegyzők és bírósági végrehajtók (huissiers de justice). A hálózat ugyanakkor valamennyi olyan jogi szakma számára nyitott, mely érdeklődik iránta, különösen amikor uniós jog végrehajtásában vesznek részt polgári és kereskedelmi ügyek vonatkozásában (bírósági tisztviselők (greffiers), vezető tisztviselők, bírák és a kereskedelmi bíróságok tisztviselői).

A nemzeti kapcsolattartó pont egy bíró, aki bírósági tapasztalattal rendelkezik és az Igazságügyi Minisztérium Polgári Ügyek Osztályán dolgozik. Az európai jogi, a nemzetközi magánjogi és a polgári jogi segítségnyújtási iroda része, mely a számos, polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó nemzetközi együttműködési megállapodás alkalmazásában központi hatóság is egyben.

Minden egyes Fellebbviteli Bíróságon és a Semmítőszéken belül is kinevezésre került egy-egy 'előadó bíró' (vagy 'helyi kapcsolattartó'). Az ő feladata a hálózaton keresztül ismertté vált együttműködési nehézségek feloldásának helyileg történő elősegítése, az igazságszolgáltatás információval történő ellátása a polgári igazságügyi együttműködés és általánosságban az uniós jog eszközeinek működéséről. A Fellebbviteli Bíróságokon és a Semmítőszéken dolgozó előadó bírák emellett tájékoztathatják a nemzeti kapcsolattartó pontot az európai jogszabályok alkalmazásának nehézségeiről is. A nemzeti kapcsolattartó pont pedig továbbítja ezt az információt.

A bírósági végrehajtókat (huissiers de justice) az Igazságügyi Tisztviselők Nemzeti Kamarája képviseli.

Az ügyvédeket (avocats) a Francia Ügyvédi Kamara Delegációja képviseli (a Nemzeti Kamarai Tanácsok brüsszeli delegációja).

A közjegyzőket (notaires) az Országos Közjegyzői Kamara képviseli.

Az Európai Unió országaiban dolgozó francia összekötő bírák szintén részét képezik a hálózatnak, csakúgy, mint a polgári és kereskedelmi együttműködési megállapodások alkalmazására kijelölt központi hatóságok.

Évente egyszer, az igazságszolgáltatás európai napjához közeli dátumon, a francia hálózat összes tagja Párizsban találkozik, hogy áttekintse a hálózat tevékenységeit, megvitassa a polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó uniós jog fejlődését és végrehajtását.

Utolsó frissítés: 08/08/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Horvátország

A Horvát Köztársaságban két kapcsolattartó tevékenykedik a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében.

A kapcsolattartók a Horvát Köztársaság igazságügyi minisztériumának európai ügyekkel, nemzetközi és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó igazgatóságán, valamint a polgári ügyekben nyújtott nemzetközi jogsegéllyel és a polgári ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködéssel foglalkozó osztályán dolgoznak.

A fent említett osztályon a kapcsolattartókat számos tisztviselő segíti, miáltal a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat (EIH) keretében zajló munka ellátására ténylegesen a polgári ügyekben nyújtott nemzetközi jogsegéllyel és a polgári ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködéssel foglalkozó osztály tisztviselőinek csapatmunkája révén kerül sor, mely munkát e tisztviselők az osztály feladatkörébe tartozó egyéb tevékenységek mellett látják el.

Jóllehet a Horvát Köztársaságban nem létezik hivatalos nemzeti hálózat, a kapcsolattartók együttműködnek a bírákkal, valamint az igazságügyi minisztérium és más megfelelő hatóságok többi szakértőjével, jogász professzorokkal, közjegyzőkkel és különböző jogterületek más szakértőivel és szakembereivel. A szociálpolitikai és ifjúsági minisztérium szintén közreműködik a hálózat működtetésében, és néhány rendelet szerinti központi hatóságként tevékenyen részt vesz a hálózat Európai Bizottság által szervezett ülésein. A hálózat minden olyan jogi szakember előtt nyitva áll, aki részt kíván venni az európai jogi eszközök horvát köztársaságbeli alkalmazásában, és érdeklődik az abban való részvétel iránt.

A kommunikációra a Horvát Köztársaságban elektronikus levelek és telefon útján, az ülésekre pedig szükség szerint kerül sor.

A más tagállambeli kapcsolattartókkal a kommunikáció elektronikus levelezés útján folyik, és a hálózat kapcsolattartói, valamint más tagjai rendszeresen részt vesznek az EIH Európai Bizottság által szervezett ülésein.

Mivel egyes rendeletek tekintetében az igazságügyi minisztérium a központi hatóság, a kapcsolattartók ellátják a központi hatóság feladatait, tudakozódnak, és (szükség szerint bírákkal, valamint más szakemberekkel és szakértőkkel együttműködve) megválaszolják más tagállamok kapcsolattartóinak kérdéseit, eljuttatják a Bizottsághoz a kért adatokat, és megteszik az információknak az Európai Bizottság vonatkozó portáljain való közzétételéhez szükséges intézkedéseket. A kapcsolattartók terjesztik az Európai Bizottság kiadványait a bíróságok, polgárok és más célcsoportok között, és folyamatosan dolgoznak a hálózat láthatóságának növelésén.

Kapcsolat: A link új ablakot nyit megEJNcontact@pravosudje.hr

Utolsó frissítés: 05/11/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Ciprus

Cipruson a hálózatot nemzeti kapcsolattartó pontok kijelölésével hozták létre. Jelenleg hat (6) nemzeti kapcsolattartó pont működik: egy bíró, a Ciprusi Köztársaság Jogi Irodájának két ügyvédje, az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium két tisztviselője (egy jogi és egy közigazgatási tisztviselő), valamint a Ciprusi Ügyvédi Kamara egy tagja.

Az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium nemzeti kapcsolattartó pontjai látják el a hat nemzeti kapcsolattartó ponttal kapcsolatos koordinációs feladatokat. A hálózatból érkezett kérdés vagy információ iránti megkeresés, illetve egy másik tagállam nemzeti kapcsolattartó egysége részéről érkezett megkeresés esetén az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium nemzeti kapcsolattartó egységei gondoskodnak a megkeresés továbbításáról, valamint egyeztetnek a többi nemzeti kapcsolattartó egységgel annak érdekében, hogy eldöntsék, melyik ciprusi hatóságot vagy ügynökséget indokolt kijelölni a megkeresés intézésére vagy a kért információ megküldésére.

Utolsó frissítés: 13/05/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Lettország

A nemzeti hálózat kapcsolattartói az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Osztályának igazgatója valamint jogtanácsosa, akik egyúttal a központi szerv képviselőjének feladatkörét is ellátják. A kapcsolattartók fő feladatai:

– biztosítják, hogy a helyi igazságügyi hatóságok általános tájékoztatást kapjanak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós vagy nemzetközi jogi eszközökről; biztosítják továbbá a tagállamok igazságügyi hatóságai közti sikeres együttműködéshez szükséges információk rendelkezésére bocsátását, ezáltal hozzásegítve őket ahhoz, hogy teljesíthető jogsegély iránti kérelmeket készítsenek;

– megoldást keresnek olyan problémákra, melyek az igazságügyi együttműködés iránti megkeresések kapcsán esetlegesen felmerülhetnek;

– a hálózat honlapjának használatával segítik a nyilvánosság tájékoztatását az Európai Unión belüli igazságügyi együttműködésről a polgári és kereskedelmi ügyekben, valamint a kapcsolódó uniós és nemzetközi jogi eszközökről;

– együttműködnek a hálózati találkozók megszervezésében, valamint részt vesznek azokon;

– segítenek elkészíteni és frissíteni a nyilvánosságnak szánt információkat;

– biztosítják a hálózat tagjai közti együttműködést országos szinten;

A tárgyalt témától függően a kapcsolattartó más intézmények szakértőit is meghívja, hogy osszák meg tapasztalataikat a hálózati találkozókon. Ilyen találkozók keretében a kapcsolattartónál látogatást tett például számos bíró, az igazságügyi minisztérium különböző feladatköröket ellátó képviselői, közjegyzők, bejegyzett mediátorok, a Bírósági Végrehajtók Kamarájának képviselői, a Tartási Kötelezettségek Garanciaalapjának képviselői, valamint tudományos dolgozók.

Utolsó frissítés: 08/05/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Litvánia

Polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó személye az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Csoportjában dolgozó jogász, aki egyben a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területét szabályozó európai uniós jogi aktusokkal összefüggésben is ellátja a központi vagy illetékes hatóság feladatkörét. Emellett a kapcsolattartó személy a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén is lát el feladatokat mind az európai uniós jogi aktusok, mind pedig a két- és a többoldalú nemzetközi szerződések összefüggésében, továbbá részt vesz az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság keretei között működő, polgári jogi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok munkájában.

Nem létesült Litvániában olyan nemzeti igazságügyi struktúra, amely egységes keretbe foglalja a nemzeti hálózat tagjait. A hálózattal kapcsolatos együttműködés és kommunikáció általában eseti alapon szerveződik, és e-mailben zajlik.

Az Európai Bizottság által a hálózat üléseivel és más, a hálózat tevékenységével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban küldött információk az Igazságügyi Minisztérium kijelölt hálózati kapcsolattartó személyéhez futnak be, aki ezeket a kérdés természetétől, illetve az ülés tárgyától függően továbbítja az illetékes nemzeti hatóságokhoz vagy bíróságokhoz (a Bíróságok Nemzeti Igazgatási Hivatalán keresztül). Ez biztosítja, hogy a hálózattal kapcsolatos információk és kérdések eljussanak a megfelelő szervezethez.

A kapcsolattartó személy és az illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok képviselői szükség szerint összeköttetésben maradnak egymással, és nemcsak e-mailben, hanem telefonon is egyeztetnek a problémákról. A más országok kapcsolattartó személyei által küldött megkeresésekre a kapcsolattartó személy vagy maga válaszol, vagy pedig válaszadás céljából továbbítja őket az illetékes hatósághoz; a kapcsolattartó személy ilyenkor koordinációs feladatokat lát el annak érdekében, hogy a válasz eljusson a megkeresést küldő kollégához. Mindemellett a kapcsolattartó személy segíti a bíróságokat a többi tagállammal folytatott együttműködés területén a tevékenységük kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések megválaszolásában, és a szükséges információk beszerzése céljából eligazítja a bíróságok képviselőit és a feleket az e-igazságügyi portál használatát illetően.

Litvániában a rendeletben meghatározott feladatok ellátásáért felelős tagok és/vagy központi hatóságok a következők: az Igazságügyi Minisztérium (és annak érintett szervezeti egységei), az összekötő bírák, a Bíróságok Nemzeti Igazgatási Hivatala, az Állami Jogsegélyszolgálat, az Állami Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Szolgálat, a Litván Bírósági Végrehajtói Kamara, a Litván Közjegyzői Kamara, valamint az Állami Társadalombiztosítási Alap mažeikiai hivatala.

Utolsó frissítés: 10/04/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Magyarország

Magyarországon kapcsolattartóként az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya tevékenykedik, a főosztályon belül pedig több munkatárs is ellát, más feladatok mellett, ezzel kapcsolatos feladatokat.

Központi hatóságként a Hálózat tagja az Igazságügyi Minisztérium (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Egyéb igazságügyi szervként az Országos Bírósági Hivatal, szakmai szervezetként a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara tagja még a Hálózatnak. A tagok képviselői a Hálózat ülésein rendszeresen részt vesznek, függően természetesen az ülések napirendjétől.

Magyarországon nincs formalizált belső hálózata a Hálózat magyar tagjainak. Amennyiben az szükséges, eseti alapon történik a tagok közötti együttműködés.

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya által összeállított, az EU-n belüli és harmadik államokkal folytatott polgári igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos gyakorlati információkat tartalmazó anyagok elérhetők A link új ablakot nyit megide kattintva.

Utolsó frissítés: 28/07/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Málta

Máltán jelenleg három (3) EJN kapcsolattartó létezik. Az e kapcsolattartók közötti koordinációt az a tény biztosítja, hogy az említett kapcsolattartók ugyanabban az irodában tevékenykednek, és folyamatosan együttműködnek egymással a máltai hálózat működéséből származó valamennyi ügyben. A kapcsolattartók kiépített együttműködési rendszerekkel rendelkeznek egymás között, ami nagyobb hatékonyságot garantál a hálózat működésében, különösen azokban az esetekben, amikor információt kérő magánügyvédeknek kell tájékoztatást adni.

A nemzeti hálózatról

 • Jogsegélykérelmek

A jogsegélyek területén a továbbító és a fogadó hatóság a jogsegélyügyek tanácsnoka, aki a máltai Valletta város Republic Street-i polgári bíróságának nyilvántartásából dolgozik.

 • Az iratok kézbesítése

A vallettai St. George’s Square-en a The Palace épületében székelő Legfőbb Ügyészség a központi hatóság, amely mind továbbító, mind fogadó intézményként működik az iratok kézbesítése tekintetében. Ez a szervezet felel az igénylési nyomtatványok küldéséért és a külföldi továbbító intézményektől származó kézbesítendő iratok érkeztetéséért, mely dokumentumok aztán továbbításra kerülnek egy kijelölt személyhez a bíróságon kézbesítésre, az iratok kézbesítésére vonatkozó máltai eljárási törvényeknek megfelelően.

Az iratok kézbesítésében végzett tevékenységének részeként a Legfőbb Ügyészség továbbító és/vagy fogadó intézményi minőségében a kérelmezőkkel és/vagy azok jogi képviselőivel is együttműködik a kézbesítés alatt.

 • Kis értékű követelések

Az e területen hatáskörrel rendelkező fórum a kis értékű követelések bírósága, amely a vallettai bíróságon működik. Az e bíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket a fellebbviteli bíróságon (alsóbb szintű hatáskörrel) tárgyalják, amely szintén a vallettai bíróságon működik.

Az egyes ügyekben illetékes hatóság annak a személynek a lakhelyétől függ, akivel szemben a végrehajtást követelik. A Magisztrátusi Bíróság (Málta) és a Magisztrátusi Bíróság (Gozo) rendelkezik hatáskörrel a végrehajtási ügyekben, valamint a 23. cikk céljaira is a A link új ablakot nyit megkis értékű követelések bíróságára vonatkozó törvény 10. cikkének (4) bekezdése alapján (a máltai törvénytár 380. fejezete).

 • Bizonyításfelvétel

A központi szerv a vallettai Legfőbb Ügyészség.

A megkeresett bíróságok a következők:

 1. A polgári bíróságok, első kollégiumok
 2. A polgári bíróság családjogi csoportja
 3. Magisztrátusi Bíróság (Málta)
 4. Magisztrátusi Bíróság (Gozo) (felsőbb szintű hatáskörrel) vagy (alsóbb szintű hatáskörrel)

A bíróságok hatáskörébe tartozik a kérelmek végrehajtása, amelyeket a a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 1206/2001/EK tanácsi rendelet alapján nyújtottak be.

Utolsó frissítés: 22/05/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Hollandia

A holland kapcsolattartók és a Hálózat holland tagjai

Hollandiában központi kapcsolattartó kijelölésére került sor a Nemzetbiztonsági és Igazságügyi Minisztériumban. A joghatósági ügyeket illetően is sor került egy kapcsolattartó kinevezésére.

A kapcsolattartók mellett a szabadfoglalkozású jogászok (ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók) szakmai szövetségei is tagjai a Hálózatnak.

Különböző rendeletek (többek között a 2201/2003/EK rendelet, a 4/2009/EK rendelet és az 1393/2001/EK rendelet) alapján a központi hatóságok szintén tagjai a Hálózatnak.

Az Európai Bizottsággal (jelen esetben a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat titkárságával) rendszerint a központi kapcsolattartón keresztül zajlik a kommunikáció. Ez biztosítja, hogy az esetleges információk és kérdések eljussanak a megfelelő hatósághoz.

A kapcsolattartók és a tagok – különösen a központi hatóságok – gyakran érintkeznek közvetlenül is egymással és a más tagállambeli kapcsolattartókkal és tagokkal.

A napirend függvényében a tagok meg vannak hívva a Hálózat üléseire.

A holland kapcsolattartók és tagok éves ülést is tartanak. Ezen ülés lehetőséget kínál a Hálózat tevékenységeinek megvitatására és azon területek megvizsgálására, amelyeken javítható a kölcsönös kommunikáció.

Utolsó frissítés: 04/11/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Ausztria

Ausztria az alkotmánnyal, a reformokkal, a deregulációval és az igazságüggyel foglalkozó minisztérium (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) I.9. osztályán létrehozott egy központi kapcsolattartó pontot, amely intézi a külföldi kapcsolattartó pontok által a hálózaton keresztül küldött jogi tartalmú megkereséseket, különböző koordinációs és szervezeti feladatokat lát el, szervezi és szerkeszti az osztrák bejegyzéseket az európai igazságügyi portálon közzétett hálózati adatlapok tekintetében.

Ezenfelül a négy regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht) illetékességi területe tekintetében két-két bírót jelöltek ki kapcsolattartó pontként (hármat a bécsi illetékességi területre). Segítséget és támogatást nyújtanak a külföldi kapcsolattartó pontoknak és az osztrák bíróságoknak a határokon átnyúló igazságügyi együttműködéssel érintett egyedi ügyekben (például amikor nehézségek merülnek fel a határokon átnyúló bizonyításfelvétellel vagy iratkézbesítéssel kapcsolatban). Ilyen esetekben a külföldi kapcsolattartó pontoknak az érintett helyi igazságügyi kapcsolattartó ponttal kell felvenniük a kapcsolatot, nem pedig az alkotmánnyal, a reformokkal, a deregulációval és az igazságüggyel foglalkozó minisztériumban található központi kapcsolattartó ponttal. A bécsi fellebbviteli bíróság illetékességi területe magában foglalja Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland tartományokat, a linzi fellebbviteli bíróság illetékessége Felső-Ausztria és Salzburg tartományokra, az innsbrucki fellebbviteli bíróság illetékessége Tirol és Vorarlberg, a grazi fellebbviteli bíróság illetékessége Stájerország és Karintia tartományokra terjed ki.

Az osztrák EIH kapcsolattartó pontok neve és elérhetősége az alábbi linken tekinthetők meg: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Magánszemélyek/az eljárásban részt vevő magánfelek vagy jogi képviselőik nem vehetik fel közvetlenül a kapcsolatot a hálózat kapcsolattartó pontjaival. Az eljáró bírót azonban megkérhetik arra, hogy a kérdéseiket utalja valamely kapcsolattartó pont elé.

Az Osztrák Ügyvédi Kamara (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) és az Osztrák Közjegyzői Kamara (Österreichische Notariatskammer) 2011. január 1. óta tagja az Európai Igazságügyi Hálózatnak (EIH); a 2009. június 18-i 568/2009/EK határozattal módosított, az Európai Igazságügyi Hálózatról szóló 2001. május 28-i határozat (2001/470/EK) szerint azonban egyedi ügyekben nem jogosultak eljárni.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: A link új ablakot nyit megrechtsanwaelte@oerak.at
Nyelvek: német és angol

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: A link új ablakot nyit megkammer@notar.or.at
Nyelvek: német, francia és angol

Utolsó frissítés: 22/04/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Lengyelország

Lengyelországban az Európai Igazságügyi Hálózat egyetlen kapcsolattartó pontja az Igazságügyi Minisztériumban található.

Utolsó frissítés: 11/04/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Portugália

A kapcsolattartó pont

Portugália kijelölte a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontját. A kapcsolattartó pont a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Conselho Superior da Magistratura) által versenyvizsga alapján kijelölt bíró.

A nemzeti hálózat

A nemzeti hálózat a következőkből áll össze: a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén hozott uniós jogi eszközökben, más nemzetközi jogi eszközökben – amelyeknek Portugália részes fele – vagy nemzeti jogi rendelkezésekben meghatározott központi hatóságok; a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén felelős közigazgatási hatóságok; valamint a szakmai szövetségek, amelyek a polgári és kereskedelemi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi és uniós jogi eszközök alkalmazásában közvetlenül részt vevő jogi szakembereket képviselik.

A nemzeti hálózatban nincsenek összekötő bírák vagy szakértők.

A hálózat nemzeti tagjai

A kapcsolattartó ponton kívül az országos hálózat a következő tizenkét tagból áll:

 • Igazságügyi Politikai Főigazgatóság (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Büntetés-végrehajtási Szolgálatok és Visszailleszkedés Főigazgatósága (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Nyilvántartási és Közjegyzői Intézet (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Igazságügyi Pénz- és Eszközgazdálkodási Intézet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Békebírók Tanácsa (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Társadalombiztosítási Intézet (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Áldozatvédelmi Bizottság (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • a Bírák Nemzetközi Hágai Hálózatában részt vevő bíró,
 • Ügyvédi Kamara (Ordem dos Advogados),
 • Jogi Ügyvivők és Végrehajtók Szövetsége (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Közjegyzői Kamara (Ordem dos Notários).

Központi hatóságok

A fentiekben felsorolt tagok közül a következők központi hatóságok vagy olyan hatóságok, amelyek hatásköre kiterjed egyes, az uniós jogban előírt feladatok ellátására:

Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság – Igazságügyi Minisztérium:

 • 4/2009/EK rendelet (2008. december 18.),
 • 1393/2007/EK rendelet (2000. november 13.),
 • 1206/2001/EK rendelet (2001. május 28.),
 • 1965. évi Hágai Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről,
 • 1970. évi Hágai Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről,
 • 2007. évi Hágai Egyezmény a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról,
 • 1956. évi New York-i Egyezmény a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában;

Büntetés-végrehajtási Szolgálatok és Visszailleszkedés Főigazgatósága – Igazságügyi Minisztérium

 • 2201/2003/EK rendelet (2003. november 27.),
 • 1980. évi Hágai Egyezmény a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól,
 • 1996. évi Hágai Egyezmény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról;

Nyilvántartási és Közjegyzői Intézet – Igazságügyi Minisztérium

 • 650/2012/EK rendelet (2012. július 4.);

Társadalombiztosítási Intézet – Szolidaritási és Szociális Biztonsági Minisztérium

 • 2003/8/EK irányelv (2003. január 27.);

Áldozatvédelmi Bizottság – Igazságügyi Minisztérium

 • 2004/80/EK irányelv (2004. április 29.);

Legfőbb Ügyészség

 • 2000. évi Hágai Egyezmény a felnőttek nemzetközi védelméről.

A nemzeti hálózat koordinálása nem hierarchikus struktúrában

Portugáliában a nemzeti hálózat szerkezete nem hierarchikus. A kapcsolattartó pont által biztosított koordináció a nemzeti tagok közötti önkéntes együttműködésen alapszik. A nemzeti tagok rendszeresen részt vesznek a kapcsolattartó pont által szervezett negyedéves üléseken. Amikor az uniós jog alkalmazása módosítást tesz szükségessé a nemzeti rendszerben, kizárólag az érintett nemzeti tagok részvételével ülést szerveznek.

A hálózatba nem tartoznak szakértők. Amennyiben egy kérdés szakértők véleményét igényli, a kapcsolattartó pont önkéntes és nem hivatalos alapon a legmegfelelőbb nemzeti hatóságot felkéri az együttműködésre. A kapcsolattartó pont minden nemzeti tagot rendszeresen arra ösztönöz, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés során, a kompetenciája és feladatköre által meghatározott területeken működjön együtt.

Utolsó frissítés: 28/04/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Románia

A Helyi Kapcsolattartók Nemzetközi Jogsegély Hálózata (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) az Európai Igazságügyi Hálózat modelljét követve 2001-ben jött létre az Igazságügyi Minisztérium rendelete alapján. 2004 márciusában az Igazságügyi Minisztérium két rendeletét követően a Hálózatot két szakosodott hálózatba szervezték át: a büntető ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózatba (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) - amely az Európai Igazságügyi Hálózatnak felel meg, és a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózatba (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) - amely a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatnak felel meg. Később a két hálózatot 2005-ben, 2007-ben, 2010-ben és 2014-ben egymást követően újraszervezték, miután a vonatkozó uniós jog módosult és változások történtek a nemzeti igazságügyi rendszerben dolgozó személyi állományban.

Legutóbb az igazságügyi miniszter 2014. május 29-i 1929/C. rendelete tette napra késszé a 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozatot módosító 2009. június 18-i 568/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően. A rendeletet az Európai Unió tagállamaival folytatott igazságügyi együttműködés megerősítését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 123/2007. kormányrendeletnek megfelelően fogalmazták meg, amelyet a 85/2008. törvény módosításokkal hagyott jóvá.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatnak felel meg nemzeti szinten.

Románia a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatba két kapcsolattartó pontot jelölt ki. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjai az Igazságügyi Minisztériumban találhatóak. Ez biztosítja azt, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kötelezettségei teljesüljenek.

A 6. cikknek megfelelően a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózatot a következő személyek alkotják: a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I. polgári kollégiumának egy bírája és a II. polgári kollégiumának (korábban kereskedelmi kollégium) egy bírája, a fellebbviteli bíróságok minden egyes I. polgári kollégiumának és II. polgári kollégiumának (korábban kereskedelmi kollégium) egy-egy bírája, a nemzetközi gyermekrablással kapcsolatos polgári ügyekre és a bűncselekmények áldozatainak kártérítés odaítélésére szakosodott egy-egy bíró minden egyes gyermek- és családügyi szakosodott törvényszéktől/kollégiumtól, a Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság azon tisztviselői, akik az Igazságügyi Minisztérium, mint a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés központi hatósága feladatait is ellátják, és egy-egy kijelölt képviselő minden egyes közjegyzői, végrehajtói és ügyvédi szakmai szövetségtől Romániában. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontjai a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat teljes jogú tagjai.

A Román Igazságügyi Hálózatban tag bírákat a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsának (Consiliul Superior al Magistraturii) határozatában jelölték ki.

2001. óta az Igazságügyi Minisztériumon belül a Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság a saját forrásait felhasználva (az Igazságügyi Minisztérium költségvetéséből) sok szemináriumot és munkaülést szervezett a hálózatok tagjainak. Ezeket a rendezvényeket 2007. óta nevezetesen több mint 15, az Európai Bizottság által finanszírozott európai program keretén belül szervezték meg. Ezen kívül a Román Igazságügyi Hálózat képviselői rendszeresen részt vesznek az Európai Igazságügyi Hálózat ülésein.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjainak listája megtalálható a 2014. május 29-i 1929/C. rendelet mellékletében. A melléklet a rendelet elválaszthatatlan részét képezi.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjai - bírák

Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék

Iulia Cristina TARCEA, elnökhelyettes

Romanița VRÂNCEANU, I. polgári kollégium

Roxana POPA, megbízott elnök, II. polgári kollégium

Gyulafehérvári Fellebbviteli Bíróság

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I. polgári kollégium (a Fellebbviteli Bíróság elnökhelyettese)

Olimpia Maria STÂNGĂ, II. polgári kollégium

Bákói Fellebbviteli Bíróság

Liliana CIOBANU, I. polgári kollégium

Loredana ALBESCU, II. polgári kollégium

Brassói Fellebbviteli Bíróság

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, polgári kollégium

Anca PÎRVULESCU, polgári kollégium

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, polgári kollégium

Brassói Kiskorú és Családügyi Törvényszék (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukaresti Fellebbviteli Bíróság

Antonela BRĂTUIANU, IV. polgári kollégium

Ştefan CMECIU, V. polgári kollégium

Dumitru VĂDUVA, VI. polgári kollégium

Maria CEAUŞESCU, VII. munkahelyi és társadalombiztosítási vitákkal foglalkozó kollégium

Bogdan CRISTEA, VIII. közigazgatási és fiskális peres ügyi kollégium

Bukaresti Törvényszék

Andreea Florina MATEESCU, V. polgári kollégium (összekötő bíró a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményt szolgáló Nemzetközi Hágai Hálózatban)

Anca Magda VOICULESCU, IV. polgári kollégium (összekötő bíró a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményt szolgáló Nemzetközi Hágai Hálózatban)

Constantin-Marino MARIN, elnök, I. büntető kollégium, a Bűncselekmények Áldozatainak Kártérítést Odaítélő Bizottság - Bukaresti Törvényszék

Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság

Denisa-Livia BĂLDEAN, elnökhelyettes

Liviu UNGUR, elnökhelyettes, II. polgári kollégium

Konstancai Fellebbviteli Bíróság

Daniela PETROVICI, I. polgári kollégium

Iuliana Mihaela ȘERBAN, II. polgári kollégium

Craiovai Fellebbviteli Bíróság

Mihaela COTORA, elnök

Lotus Gherghină, II. polgári kollégium

Galaţi Fellebbviteli Bíróság

Simona Claudia BACŞIN, I. polgári kollégium

Valentina VRABIE, II. polgári kollégium

Jászvásári Fellebbviteli Bíróság

Claudia Antoanela SUSANU, I. polgári kollégium

Nagyváradi Fellebbviteli Bíróság

Marcela FILIMON, II. polgári kollégium

Piteşti Fellebbviteli Bíróság

Corina PINCU IFRIM, I. polgári kollégium

Raluca TRANDAFIR, I. polgári kollégium

Corina Georgeta NUŢĂ, II. közigazgatási és költségvetési peres ügyi polgári kollégium

Argyasi Törvényszék

Andreea Monica PRUNARU, polgári kollégium, elnökhelyettes

Vâlceai Törvényszék

Petre DINESCU, I. polgári kollégium

Ploieşti Fellebbviteli Bíróság

Adriana Maria RADU, I. polgári kollégium

Elisabeta GHERASIM, II. polgári kollégium elnöke

Florentina DINU, II. polgári kollégium

Valentina GHEORGHE, II. polgári kollégium

Suceavai Fellebbviteli Bíróság

Ştefania Fulga ANTON, I. polgári kollégium

Daniela MITREA MUNTEA, II. polgári kollégium

Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság

Andreea CIUCĂ, II. polgári kollégium

Temesvári Fellebbviteli Bíróság

Cristian PUP, I. polgári kollégium

Florin MOŢIU, II. polgári kollégium

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjai – A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontjai

Igazságügyi Minisztérium

Viviana ONACA, igazgató, Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság

Ioana BURDUF, Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózatnak az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatósága - mint a nemzetközi igazságügyi együttműködés terén központi hatóság - által delegált tagjai

Dorina DOMINTEANU, csoportvezető

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjai - a romániai közjegyzők, végrehajtók és ügyvédi kamarák nemzeti szövetségeinek elnökei által egyenként kijelölt egy-egy képviselő

Octavian ROGOJANU, közjegyző, a Román Közjegyzők Országos Szövetsége Tanácsának titkára

Bogdan DUMITRACHE, végrehajtó

Costea-Corin C. DĂNESCU, ügyvéd

Utolsó frissítés: 01/02/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Szlovénia

Szlovéniában a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat (EIH) 3 kapcsolattartó ponton keresztül, 16 hálózati taggal működik.

A kapcsolattartó pontok a Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának alkalmazottai. Ily módon a kapcsolattartó pontok munkáját napi szinten lehet harmonizálni és koordinálni.

A körzeti bíróságok - amelyekből 11 van a Szlovén Köztársaságban - felhatalmazással rendelkeznek polgári és kereskedelmi ügyekben nemzetközi jogsegély nyújtására. Ennek fényében Szlovénia a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően minden körzeti bíróságtól egy képviselőt jelölt az EIH-ba tagként. Továbbá Szlovénia két szakosodott hálózati tagot (bírót) is kijelölt, akik értenek a családjogi igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyekhez; az egyik bíró a körzeti bíróságnál a másik pedig az Igazságügyi Minisztériumban áll alkalmazásban.

Az EIH-t létrehozó tanácsi határozat 2009. évi módosítása lehetővé tette a más igazságügyi szakemberekkel való együttműködést az EIH keretein belül. 2011. óta a Szlovén Közjegyzői Kamara (Notarska zbornica Republike Slovenije), a Szlovén Ügyvédi Kamara (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) és a Szlovén Végrehajtói Kamara (Zbornica izvršiteljev Slovenije) is a hálózat tagja.

A bírák és más jogi szakemberek bevonása az EIH-ba fontos az EIH célkitűzésinek eléréséhez, mivel ez közvetlen együttműködést biztosít a bírák és más jogi szakemberek között, ami fontos a bíróságok előtt folyamatban lévő konkrét ügyek zökkenőmentesebb rendezéséhez.

A kapcsolattartó pontok és az EIH tagok gyakran és szükség szerint kommunikálnak egymással, többek között e-mailben, telefonon és személyesen, továbbá nemzeti szinten éves üléseket tartanak.

Utolsó frissítés: 01/02/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Szlovákia

A hálózatot a következők alkotják:

 1. A fő kapcsolattartó pontok, azaz két képviselő a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Nemzetközi Magánjogi Főosztályának (Odbor medzinárodného práva súkromného) nemzetközi jogi csoportjától (Sekcia medzinárodného práva). Minden EIH kérést a fő kapcsolattartó ponton keresztül továbbítanak.
 2. Bírósági kapcsolattartó pontok: minden egyes járási (okresný súd) és megyei bíróság (krajský súd), illetve a Legfelsőbb Bíróság (Najvyšší súd) esetében egy-egy bíró vagy vezető beosztású igazságügyi tisztviselő.
 3. A szakmai szövetségek kapcsolattartó pontjai.
 4. Két kapcsolattartó pont a Gyermekek és Fiatalok Nemzetközi Jogvédő Központjában (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Családjogi összekötő bíró.
Utolsó frissítés: 17/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Finnország

Kapcsolattartó pontok Finnországban

Finnország kapcsolattartó pontjainak szerepét két erre a feladatra kijelölt tisztviselő tölti be, akik az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi igazságügyi Jogsegély Osztályán dolgoznak. A kapcsolattartó pont a polgári és büntetőjog területén több uniós rendelet és nemzetközi megállapodás központi hatóságaként eljáró csoporthoz tartozik. A kapcsolattartáson túl a kapcsolattartó pont kötelezettségei közé tartoznak a központi hatósági és más polgári jogi együttműködési feladatok is.

A kapcsolattartó pontnak külön e-mail-címe van a határokon átnyúló, polgári és kereskedelmi jogi ügyekkel kapcsolatos problémák során gyakorlati segítségnyújtást igénylő, igazságügyi együttműködésben részt vevő bíróságok, valamint más jogi és közigazgatási hatóságok részére.

A kapcsolattartó pont aktívan együttműködik a nemzeti igazságügyi hatóságokkal, ügyvédekkel és más jogi szakemberekkel. A kapcsolattartó pont feladatai közé tartozik az uniós polgári és kereskedelmi jogra vonatkozó jogi rendelkezésekkel és azok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos információk terjesztése, valamint kapcsolódó kérdésekben képzés nyújtása. A kapcsolattartó pont a nemzeti igazságügyi hatóságokat is segíti a határokon átnyúló segítségnyújtási kérelmekkel kapcsolatban felmerülő problémák során, valamint aktívan részt vesz az érintett hálózatokban és munkacsoportokban.

A finn ügyvédi kamarát jelölték ki az alapító határozat 2. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében a Hálózat tagjának.

A kapcsolattartó pontokhoz és a finn ügyvédi kamarához hasonlóan a finn polgári jogi hálózat tagjai is részt vesznek a Hálózat munkájában (lásd a részleteket alább).

A finn nemzeti hálózat határon átnyúló polgári jogi ügyekben

Finnországban 2016-ban létrehozták a határon átnyúló polgári jogi ügyek nemzeti hálózatát.

A nemzeti hálózat munkája magában foglalja a tudásmegosztást, továbbá az uniós polgári jogi jogszabályokról és kapcsolódó információforrásokról szóló információáramlásnak a biztosítását egyrészről az európai polgári jogi hálózat, másrészről a finn igazságügyi hatóságok, valamint egyéb jogi hivatásrendek képviselői között.

A járásbíróságok, a fellebbviteli bíróságok, a végrehajtásért felelős hatóságok, a jogi segítségnyújtásért felelős hatóság, a finn ügyvédi kamara és az igazságügyi minisztérium képviselőit nevezték ki a nemzeti hálózatban való részvételre. A Hálózat kapcsolattartó pontja koordinálja Finnországban a hálózat működését.

A nemzeti hálózat évente kétszer ülésezik. A nemzeti hálózat képviselői részt vesznek az európai polgári jogi hálózat találkozóin és munkájában is.

Utolsó frissítés: 14/05/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

A hálózatról - Svédország

Svédország egy az Igazságügyi Minisztérium eljárásjogért és bírósági ügyekért felelős osztályán dolgozó személyt nevezett ki a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartójaként, és egy az Igazságügyi Minisztérium büntetőpolitikai osztályán dolgozó személyt az e-igazságügyi portál kapcsolattartójaként.

A Hálózat svéd tagjai a bíróságok igazgatásáért felelős svéd szerv, a svéd ügyvédi kamara, a svéd végrehajtói hivatal, a svéd társadalombiztosítási hivatal, a családjogi és szülői támogatási hivatal és a bűncselekmények áldozatainak kárpótlásáért és támogatásáért felelős svéd hivatal, valamint két központi hatóság (az Igazságügyi Minisztérium büntetőügyekért és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős osztálya és a Külügyminisztérium konzuli ügyekért és polgári jogért felelős osztálya).

Utolsó frissítés: 12/12/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.