Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A hálózatról

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

Az EIH működése Spanyolországban

Spanyolországban az Eurojust spanyol nemzeti tagjának jogállására, a joghatósági összeütközésekre, a nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatokra és a spanyol igazságügyi minisztérium külföldre kiküldött személyzetére vonatkozó szabályozásról szóló, 2015. július 7-i 16/2015. sz. törvény 33. cikke alapján a nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózat spanyol kapcsolattartóinak az e tisztséget létrehozó szabályok szerint történő kijelölése és felmentése az igazságügyi minisztérium hatáskörébe tartozik.

Olyan személyek jelölhetők ki, akik bizonyítottan tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi jogi együttműködés területén, megfelelő angol vagy francia nyelvtudással rendelkeznek, amelyik szükséges, és legalább a bíróság, az ügyészség (Ministerio Fiscal) és az igazságügyi minisztérium képviseletét biztosítják. E célból az általános igazságügyi tanács (Consejo General del Poder Judicial) és a főügyész (Fiscal General del Estado) feladata, hogy javaslatot tegyen az igazságügyi miniszter részére a releváns szakmák kapcsolattartóinak kijelölésére és felmentésére vonatkozóan. A kapcsolattartói jogállás megszűnik, amint az érintett személy felhagy a kijelölésére javaslatot tevő intézménynél végzett munkájával. Erről értesíteni kell az igazságügyi minisztériumot, amely tájékoztatja a hálózat titkárságát.

A nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatok spanyol kapcsolattartói aktív közvetítők, akiknek feladata a különböző államok igazságügyi hatóságai közötti együttműködést előmozdítása. E személyek az illetékes spanyol hatóságok, valamint az összes többi kapcsolattartó számára rendelkezésre állnak és az igazságügyi együttműködés fejlesztéséhez szükséges jogi és gyakorlati információkat szolgáltatnak számukra. A spanyol kapcsolattartóknak évente továbbítaniuk kell a tevékenységükre vonatkozó statisztikai adatokat azon intézmény részére, amelyhez tartoznak.

Kapcsolattartók

Spanyolországban a hálózati kapcsolattartók az igazságügyi minisztériumban, az általános igazságügyi tanácsban és a főügyészség hivatalában (Fiscalía General del Estado) találhatók. Jelenleg nyolc kapcsolattartó pont működik, amelyek a következőképpen oszlanak meg:

 • az igazságügyi minisztérium által kinevezett 6 kapcsolattartó pont - 2 a nemzetközi jogi együttműködés aligazgatóságán (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) és 4 bírósági hivatalvezető (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • az általános igazságügyi tanács által kinevezett 1 kapcsolattartó pont;
 • a főügyész által kinevezett 1 kapcsolattartó pont.

Központi hatóság

Spanyolországban a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságszolgáltatási együttműködés területén az igazságügyi minisztériumnak a nemzetközi jogi együttműködésért, a vallási csoportokkal való kapcsolattartásért és az emberi jogokért felelős főigazgatósága (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) a központi hatóság.

Összekötő bírák

Spanyolországban már létezik egy olyan jogi rendelkezés, amely előírja, hogy az Európai Unió valamely tagállamának kiemelkedő jelentőségű összekötő bírái váljanak az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóivá, és kapcsolattartóként járjanak el a 2015. július 7-i 16/2015. sz. törvény 34. cikke alapján. Ez a jogállás az összekötő bírói jogállás megszűnésekor megszűnik. Spanyolország a következő országokban nevezett ki összekötő bírót: Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság.

Az igazságügyi együttműködésért felelős egyéb igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok

Spanyolországban a nemzetközi jogi együttműködés területén a következő belső eljárások vannak érvényben:

 • A nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózata (Red Española de Cooperación Judical Internacional, REJUE), amely az általános igazságügyi tanács alá tartozik, és amelynek célja, hogy a spanyol igazságügyi szerveknek az igazságügyi tevékenységük során segítséget nyújtson az igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmek előkészítésében vagy teljesítésében, és hogy segítse az igazságügyi együttműködési hálózat többi tagját. A nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának tagjai e hálózatban való tagságukat összeegyeztethetővé tehetik az Európai Igazságügyi Együttműködési Hálózatban viselt tagságukkal. Ennélfogva a nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának (polgári egység) spanyol bírái egyben a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózat tagjai, megkönnyítve így feladataik ellátása során a hálózat más országaiban működő társaikkal való kapcsolattartást.
 • A nemzetközi jogi együttműködés ügyészi hálózata (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), amelyet 2002-ben hoztak létre annak érdekében, hogy az egyes főügyészi hivatalok a nemzetközi jogi együttműködésre szakosodott szolgáltatást nyújtsanak.
 • E hálózat ügyészei, akik a nemzetközi együttműködés szakértői, támogatást nyújtanak a nemzetközi igazságügyi segítség gyors és hatékony becsatornázása, irányítása és nyújtása érdekében.
 • A bírósági hivatalvezetők hálózata (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) egy nemzeti szintű koordinációs rendszer, amelyet az igazságügyi minisztérium hozott létre 2010-ben. E rendszer bírósági hivatalvezetőkből áll, akik a nemzetközi jogi együttműködésre szakosodtak, és támogatást nyújtanak a különböző igazságügyi hivatalok (Oficinas Judiciales) részére a nemzetközi jogi együttműködéssel kapcsolatos beadványok és kérdések megválaszolásában.

Szakmai szervezetek

Spanyolországban a következő, jogászokat képviselő szakmai szervezetek működnek, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló uniós aktusok és más nemzetközi jogi eszközök alkalmazásához:

 • a közjegyzők általános tanácsa (Consejo General del Notariado)
 • a spanyol ügyvédek általános tanácsa (Consejo General de la Abogacía Española)
 • az ingatlan- és cégnyilvántartást vezetők spanyol szövetsége (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • a jogi képviselők általános spanyol tanácsa (Consejo General de Procuradores de España)

Információk a hálózatról

A spanyol igazságügyi minisztérium – amely tájékoztatást nyújt a nemzetközi jogi együttműködésről és a nemzetközi igazságügyi segítségnyújtásról – honlapján megtalálható a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózat honlapjára mutató link, amely a következő címen érhető el: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Az általános spanyol igazságügyi tanács a http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/ weboldalán tájékoztatást nyújt a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózatról, és egyúttal itt hivatkozások találhatók a Polgári és Kereskedelmi Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszára és az európai igazságügyi portálra.

A főügyészi hivatal a https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/ weboldalán tájékoztatást nyújt a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózatra vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 19/12/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit