Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A hálózatról

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

Németország szövetségi szerkezete miatt az EIH (Európai Igazságügyi Hálózat) szövetségi kapcsolattartó központján kívül minden egyes tartományban van kapcsolattartó központ. A szövetségi kapcsolattartó központ a Szövetségi Igazságügyi Hivatal épületében található. Az adott tartomány szervezeti felépítésétől függően a tartományi kapcsolattartó központok vagy bíróságokon (Bajorország – müncheni regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht München), Bréma – brémai regionális bíróság (Landgericht Bremen), Hamburg – hamburgi helyi bíróság (Amtsgericht Hamburg), Hessen – Frankfurt am Main-i regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Alsó-Szászország – cellei regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Celle), Észak-Rajna-Vesztfália – düsseldorfi regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Düsseldorf), és Szászország – drezdai regionális felsőbíróság (Oberlandesgericht Dresden)), vagy pedig a tartomány Igazságügyi Minisztériumában (Landesjustizministerium) találhatóak. Németországban összesen 17 EIH kapcsolattartó központ van. A szövetségi kapcsolattartó központ felel az országos hálózat koordinálásáért és olyan rendezvények megszervezéséért, mint például az Igazságszolgáltatás Európai Napja, illetve az EIH német tagjainak ülései.

A feladatokat belülről osztják ki a tartományi kapcsolattartó központok és a szövetségi kapcsolattartó központ között. A szövetségi kapcsolattartó központ válaszol minden, a német polgári vagy kereskedelmi joggal, illetve a bíróságok szervezésével kapcsolatos kérdésre. Valamely konkrét ügyre vonatkozó megkereséssel azonban az a kapcsolattartó központ foglalkozik, ahol az ügy folyamatban van. Mindazonáltal valamennyi német kapcsolattartó központ egyenlő státusszal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a 17 központ közül bármelyiket bármilyen típusú kérdéssel meg lehet keresni, és kivételes körülmények között a szövetségi kapcsolattartó központ is nyújthat konkrét üggyel kapcsolatban segítséget. A feladatok e belső elosztása biztosítja, hogy a megkereséssel a legmegfelelőbb kapcsolattartó központ foglalkozzon.

A kapcsolattartó központokon kívül Németországban négy összekötő bíró (Verbindungsrichter) van, akik a 2201/2003/EK rendelet (Brüsszel IIa. rendelet) hatálya alá tartozó területen dolgoznak. Az ő feladataikat is belülről osztják szét a tartományok között. Külső megkeresés a négy közül bármelyik összekötő bírónál tehető. Szükség esetén a megkereső személyt azonnal a legmegfelelőbb bíróhoz küldik a feladatok belső szétosztása, valamint a nyelvi készségek, meghatározott kompetenciák és a konkrét üggyel kapcsolatos tapasztalata alapján.

Emellett a francia Igazságügyi Minisztériumban német összekötő tisztviselő felel a német–francia jogsegélyért. Amennyiben problémák merülnek fel egyes ügyekben a Franciaországból érkező, jogsegély iránti megkeresésekkel kapcsolatban, vagy ha francia jogszabályok tartalmát kell meghatározni, a kapcsolattartó pontokon keresztüli szokásos út mellett a német összekötő tisztviselőtől is kérhető segítség.

A polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozatnak a legutóbb a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2009. június 18-i 568/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által módosított 2. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében Németország az EIH tagjaiként kinevezte a Szövetségi Ügyvédi Kamarát (Bundesrechtsanwaltskammer), a Szövetségi Közjegyzői Kamarát (Bundesnotarkammer), a Szabadalmi Ügyvivői Kamarát (Patentanwaltskammer), a Német Ügyvédi Egyesületet (Deutscher Anwaltverein), a Német Bírósági Végrehajtók Szövetségét (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) és 2014-ben a Német Bírósági Titkárok Szövetségét (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Németországban az EIH további tagjai közé tartoznak még: a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK rendeletben (az iratkézbesítésről szóló rendelet), valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló 1206/2001/EK rendeletben (a bizonyításfelvételről szóló rendelet) meghatározott központi szervek. Ezek a központi szervek és a tartományi igazságügyi apparátusok látják el a bíróságokat a polgári jogi segítségnyújtással kapcsolatos naprakész információkkal. További intézkedéseket is bevezetnek, valamint támogatják a bíróságokat az iratok kézbesítésében és a bizonyításfelvételben a külföldi vonatkozással rendelkező ügyekben. Emellett az EIH tagjai közé tartozik a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (Brüsszel IIa. rendelet) szerinti központi hatóság és a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (a tartási kötelezettségekről szóló rendelet) szerinti központi hatóság is.

A németországi EIH-ról további információkat és a kapcsolattartók listáját megtalálja a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Bundesamt für Justiz) weboldalán (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Utolsó frissítés: 25/05/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit