Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A hálózatról

Észtország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

A nemzeti hálózati kapcsolattartó pont az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Igazságügyi Együttműködéssel foglalkozó Részlegének tanácsadója, aki a központi szerv képviseleti feladatait is ellátja. A kapcsolattartó pont fő feladatai a következők:

 • biztosítja, hogy polgári és kereskedelmi ügyekben a helyi igazságügyi hatóságok általános információkat kapjanak az igazságügyi együttműködésre irányuló közösségi és nemzetközi jogi eszközökről;
 • a többi kapcsolattartót és hatóságokat, valamint saját tagállamuk helyi igazságügyi hatóságait ellátja mindazokkal az információkkal, amelyekre a tagállamoknak a zavartalan igazságügyi együttműködéshez szükségük lehet, segítséget nyújtva számukra az igazságügyi együttműködésre irányuló, megvalósítható igények megfogalmazásában, valamint a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolatok kialakításában;
 • bármely olyan információt biztosít, amely elősegíti egy másik tagállam valamely közösségi vagy nemzetközi jogi eszköz alapján alkalmazandó jogának alkalmazását;
 • megoldást keres az igazságügyi együttműködésre irányuló igényekkel kapcsolatban esetlegesen felmerült nehézségekre;
 • az adott tagállamban elősegíti az igazságügyi együttműködésre irányuló igények feldolgozásának összehangolását, különösen, amikor az érintett tagállam igazságügyi hatóságaitól származó több megkeresést is egy másik tagállamban kell teljesíteni;
 • a hálózat weboldalán keresztül általánosságban hozzájárul a nyilvánosság tájékoztatásához az Európai Unióban az igazságügyi együttműködésről polgári és kereskedelmi ügyekben, a vonatkozó közösségi és nemzetközi jogi eszközökről és a tagállamok nemzeti jogáról, külön utalással az igazságszolgáltatáshoz való jogra;
 • közreműködik a hálózat üléseinek megszervezésében, és részt vesz azokon;
 • segítséget nyújt a nyilvánosságnak szánt információk összeállításában és napra készen tartásában;
 • gondoskodik a hálózat tagjai közötti, nemzeti szintű koordinációról;
 • kétévente jelentést tesz tevékenységeikről – ideértve adott esetben a hálózat bevált gyakorlatait is – amelyet a hálózat tagjainak ülésén terjeszt elő, külön felhívva a figyelmet a hálózat lehetséges tökéletesítésére.

A hálózatot összekötő bíró a Harju Megyei Bíróság bírája, aki Észtországot a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által létrehozott bírói hálózatban is képviseli. Az összekötő bíró feladata a bírósági tisztviselők tájékoztatása az Európai Unió polgári és kereskedelmi jogáról, valamint a különböző jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatainak megosztása a hálózattal.

A hálózat tevékenységeit szakmai szövetségekre kiterjesztő, a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló második határozat (polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat) hatályba lépésekor 2011-ben a következő szervek váltak Észtországban a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tagjaivá:

 • a végrehajtókat és csődbiztosokat képviselő Észt Végrehajtói és Csődbiztosi Kamara;
 • az ügyvédeket és közjegyzőket képviselő Észt Ügyvédi Kamara.

Az üléséken a Végrehajtói és Csődbiztosi Kamarát a foglalkozási és szakmai szövetségek különböző képviselői, míg az Észt Ügyvédi Kamarát rendszerint annak igazgatója képviseli. A szakmai szövetségek a következőkért felelnek:

 • tapasztalat- és információcsere a közösségi és nemzetközi jogi eszközök hatékony és gyakorlati alkalmazását illetően;
 • közreműködés az adatlapok készítésében és napra késszé tételében;
 • a szakmai szövetségek részvétele a fontos üléseken.

A tárgyalt témától függően a kapcsolattartó pont a tapasztalataik megosztása céljából más nemzeti szakértőket is meghív a hálózati ülésekre. Az üléseken például részt vettek az összekötő bírón kívül más bírók, más minisztériumok és a Közjegyzői Kamara képviselői, a Legfelsőbb Bíróság tanácsadói, a Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői, a Tartui Egyetem tantestületének tagjai stb.

Utolsó frissítés: 26/02/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit