O mreži

Informacije na nacionalnoj razini o kontaktnim točkama i djelovanju EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Što je EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)?

Zbog velikog broja nacionalnih pravnih sustava u Europskoj uniji i njihovih različitosti te zbog novog zakonodavstva Unije postalo je potrebno pružati potporu i informacije tijelima nadležnima za prekogranične predmete putem posebne mreže. Tim su predmetima obuhvaćeni poslovni, potrošački ili radni sporovi te predmeti razvoda braka, skrbništva nad djecom i nasljeđivanja. U okviru mreže, uspostavljene radi olakšavanja pravosudne i pravne suradnje država članica, povezuju se nacionalna tijela nadležna za pružanje potpore lokalnim sudovima. EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) uspostavljena je: Odlukom Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. i započela je s radom 1. prosinca 2002. Njezina pravna osnova izmijenjena je jedanput 2009.(pročišćeni tekst dostupan je ovdje). U radu EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) udjeluju sve države članice osim Danske.

Pogledajte infografiku EJN-a!

Ciljevi EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) od svojeg je osnivanja važan alat za pružanje potpore provedbi instrumenata EU-a u području građanskog pravosuđa u svakodnevnoj pravnoj praksi. EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) olakšava i podupire uspostavu odnosa među nacionalnim pravosudnim tijelima putem kontaktnih točaka u svim državama članicama čime se olakšava i rješavanje prekograničnih predmeta. Suradnja nadležnih tijela uspostavljena je radi pružanja pomoći osobama uključenima u prekogranične građanske i trgovačke sporove.

Tko su članovi EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)?

Više od 500 članova mreže razvrstanih u pet kategorija koje se navode u nastavku teksta. Svaka država članica ima barem jednu kontaktnu točku.

Mreža se sastoji od:

  • kontaktnih točaka koje su odredile države članice;
  • tijela i središnjih tijela definiranih u pravu Unije, međunarodnih instrumenata u kojima sudjeluju države članice ili nacionalnog prava povezanog s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim pravima;
  • sudaca za vezu odgovornih za suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima;
  • drugih pravosudnih ili upravnih tijela nadležnih za pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima čije sudjelovanje države članice smatraju prikladnim;
  • strukovnih udruženja koja predstavljaju pravne stručnjake koji su izravno uključeni u primjenu prava Unije i međunarodnih instrumenata u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini u državama članicama.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici