O mreži

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Švedska je osobu koja je zaposlena u Odjelu za postupovno pravo i sudska pitanja pri Ministarstvu pravosuđa imenovala kao kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima, a osobu koja je zaposlena u Odjelu za kaznenu politiku pri Ministarstvu pravosuđa kao kontaktnu točku za portal e-pravosuđe.

Švedske članove mreže čine Švedska nacionalna sudska uprava, Švedska odvjetnička komora, švedska služba za izvršenje, švedski zavod za socijalno osiguranje, tijelo za obiteljsko pravo i roditeljsku podršku te švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela, kao i dva središnja tijela (Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa i Odjel za konzularne poslove i građansko pravo pri Ministarstvu vanjskih poslova).

Posljednji put ažurirano: 12/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici