O mreži

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mreža se sastoji od:

  1. Glavnih kontaktnih točaka, a to su dva predstavnika Ministarstva pravosuđa Republike Slovačke (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) iz Odjela za međunarodno privatno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) Sektora za međunarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva). Svi zahtjevi EJN-a šalju se preko glavnih kontaktnih točaka.
  2. Sudske kontaktne točke: jedan sudac ili viši sudski izvršitelj za svaki okružni sud (okresný súd) i regionalni sud (krajský súd) i Vrhovni sud (Najvyšší súd).
  3. Kontaktne točke iz strukovnih organizacija.
  4. Dvije kontaktne točke iz Centra za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladeži (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Suca za vezu za obiteljsko pravo.
Posljednji put ažurirano: 17/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici