Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mreža lokalnih korespondenata za međunarodnu pravnu pomoć (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) osnovana je 2001. u skladu s Rješenjem ministra pravosuđa na temelju modela Europske pravosudne mreže. Na temelju dvaju rješenja ministra pravosuđa mreža je u ožujku 2004. reorganizirana u dvije specijalizirane mreže: Rumunjsku pravosudnu mrežu u kaznenim stvarima (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži i Rumunjsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima. Dvije su mreže zatim postupno reorganizirane 2005., 2007., 2010. i 2014. nakon izmjena mjerodavnog zakonodavstva Europske unije i promjena osoblja u nacionalnom pravosudnom sustavu.

Zadnje je ažuriranje uvedeno Rješenjem br. 1929/C ministra pravosuđa od 29. svibnja 2014. u skladu s Odlukom br. 568/2009/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. Rješenje je pripremljeno u skladu s Rješenjem Vlade br. 123/2007 o određenim mjerama za jačanje pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije, odobreno s izmjenama Zakonom br. 85/2008.

Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima odgovara Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini.

Rumunjska je odredila dvije kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima u okviru su Ministarstva pravosuđa. To osigurava ispunjavanje dužnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s člankom 6. Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima sastavljena je od jednog suca iz Građanskog odjela I. i jednog suca iz Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru Visokog kasacijskog suda (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), jednog suca iz Građanskog odjela I. i Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru žalbenih sudova, jednog suca sa svakog specijaliziranog suda/odjela za maloljetnike i obiteljsko-pravne predmete koji je specijaliziran u građanskim stvarima koje se odnose na međunarodne otmice djece i dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela, službenika iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju koji također obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i jednog imenovanog predstavnik iz strukovnih udruga javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i odvjetnika u Rumunjskoj. Nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima punopravni su članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci koji su članovi Rumunjske pravosudne mreže imenovani su odlukom Višeg sudskog vijeća (Consiliul Superior al Magistraturii).

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju u okviru Ministarstva pravosuđa organizirala je od 2001. velik broj seminara i radnih sastanaka za članove mreža koristeći se vlastitim sredstvima (proračun Ministarstva pravosuđa). Takva su događanja od 2007. organizirana u okviru više od 15 europskih programa koje je financirala Europska komisija. Nadalje, predstavnici Rumunjske pravosudne mreže redovito sudjeluju na sastancima Europske pravosudne mreže.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima navedeni su u popisu u Prilogu Rješenju br. 1929/C od 29. svibnja 2014. Prilog je sastavni dio Rješenja.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – suci

Visoki kasacijski sud

Iulia Cristina TARCEA, zamjenica predsjednika Suda

Romanița VRÂNCEANU, Građanski odjel I.

Roxana POPA, delegirana predsjednica, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Alba Iuliji

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Građanski odjel I. (zamjenica predsjednika žalbenog suda)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Bacăuu

Liliana CIOBANU, Građanski odjel I.

Loredana ALBESCU, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Braşovu

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Građanski odjel

Anca PÎRVULESCU, Građanski odjel

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Građanski odjel

Sud za maloljetnike i obiteljsko-pravne predmete u Braşovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Žalbeni sud u Bukureštu

Antonela BRĂTUIANU, Građanski odjel IV.

Ştefan CMECIU, Građanski odjel V.

Dumitru VĂDUVA, Građanski odjel VI.

Maria CEAUŞESCU, Odjel VII. za predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje

Bogdan CRISTEA, Odjel VIII. za upravne i porezne sporove

Sud u Bukureštu

Andreea Florina MATEESCU, Građanski odjel V. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Anca Magda VOICULESCU, Građanski odjel IV. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Constantin-Marino MARIN, predsjednik, Kazneni odjel I., Komisija za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela – Sud u Bukureštu

Žalbeni sud u Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, potpredsjednica

Liviu UNGUR, potpredsjednik, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Constanţi

Daniela PETROVICI, Građanski odjel I.

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Craiovi

Mihaela COTORA, predsjednica

Lotus Gherghină, Građanski odjel I.

Žalbeni sud u Galaţiu

Simona Claudia BACŞIN, Građanski odjel I.

Valentina VRABIE, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Iaşiu

Claudia Antoanela SUSANU, Građanski odjel I.

Žalbeni sud u Oradei

Marcela FILIMON, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Piteştiu

Corina PINCU IFRIM, Građanski odjel I.

Raluca TRANDAFIR, Građanski odjel I.

Corina Georgeta NUŢĂ, Građanski odjel II. za predmete koji se odnose na upravne i porezne sporove

Sud u Argeşu

Andreea Monica PRUNARU, Građanski odjel, potpredsjednica

Sud u Vâlcei

Petre DINESCU, Građanski odjel I.

Žalbeni sud u Ploieştiu

Adriana Maria RADU, Građanski odjel I.

Elisabeta GHERASIM, predsjednica Građanskog odjela II.

Florentina DINU, Građanski odjel II.

Valentina GHEORGHE, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, Građanski odjel I.

Daniela MITREA MUNTEA, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Târgu Mureşu

Andreea CIUCĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Temišvaru

Cristian PUP, Građanski odjel I.

Florin MOŢIU, Građanski odjel II.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima

Ministarstvo pravosuđa

Viviana ONACA, direktorica, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Ioana BURDUF, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju Ministarstva pravosuđa – središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje

Dorina DOMINTEANU, voditeljica skupine

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – jedan predstavnik kojeg su imenovali predsjednici Državnih sindikata javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i Odvjetničke komore u Rumunjskoj

Octavian ROGOJANU, javni bilježnik, tajnik Vijeća rumunjskih državnih sindikata javnih bilježnika

Bogdan DUMITRACHE, sudski izvršitelj

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvjetnik

Posljednji put ažurirano: 01/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici