O mreži

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke i članovi Mreže u Nizozemskoj

U Nizozemskoj je središnja kontaktna točka određena u Ministarstvu sigurnosti i pravosuđa. Određena je i kontaktna točka za pitanja sudske nadležnosti.

Osim kontaktnih točaka, članovi Mreže su i strukovna udruženja za slobodna pravna zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici i sudski ovršitelji).

Na temelju raznih uredbi (uključujući Uredbu (EZ) br. 2201/2003, Uredbu (EZ) br. 4/2009 i Uredbu (EZ) br. 1393/2001) i središnja su tijela članovi Mreže.

Komunikacija s Europskom komisijom (u ovom slučaju tajništvom EJN-a u građanskim stvarima) obično se odvija putem središnje kontaktne točke. Time se osigurava da relevantne informacije i pitanja dođu do odgovarajućeg tijela.

Kontaktne točke i članovi, posebno središnja tijela, često izravno komuniciraju jedni s drugima, kao i s kontaktnim točkama i članovima u drugim državama članicama.

Ovisno o tome što je na dnevnom redu, članovi su pozvani sudjelovati na sastancima Mreže.

Nizozemske kontaktne točke i članovi održavaju i godišnji sastanak. Taj je sastanak prilika za raspravu o aktivnostima Mreže i utvrđivanje načina za poboljšanje međusobne komunikacije.

Posljednji put ažurirano: 16/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.