O mreži

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke

U Irskoj postoje dvije kontaktne točke. Jedna je kontaktna točka namijenjena okružnim (District) i regionalnim (Circuit) sudovima, a jedna višim (Superior) sudovima, odnosno Visokom sudu (High Court), Žalbenom sudu (Court of Appeal) i Vrhovnom sudu (Supreme Court). Kontaktne točke blisko surađuju na pitanjima koja se odnose na mrežu. Irske kontaktne točke smještene su u Sudskoj službi u Dublinu. Iako je svaka nadležnost zasebna, postoje preklapanja u radu tih kontaktnih točaka, a svaka od njih ima isključivu odgovornost za mrežu u vlastitoj upravi. Upite u okviru Europske pravosudne mreže (EJN) trebalo bi upućivati relevantnoj kontaktnoj točki za predmetnu nadležnost. Kontaktne točke djeluju u odvojenim uredima, ali unutar uprava Sudske službe Irske u Dublinu. Djelatnosti mreže kombiniraju se s drugim zadacima. Međutim, kontaktna točka može zatražiti pomoć i suradnju drugih kolega pri provedbi aktivnosti mreže. Kontaktne točke redovito održavaju kontakte e-poštom, telefonom i putem sastanaka uživo s članovima EJN-a u Irskoj i tijelima središnje vlasti, voditeljem poslovanja Vrhovnog i Visokog suda te voditeljem za reforme i razvoj u Sudskoj službi [članovi iz članka 2. stavka 1. točke (d)], kao i službenicima Ministarstva pravosuđa i reforme prava [članovi iz članka 2. stavka 1. točke (d)]. Kontaktne točke redovito surađuju i s imenovanim članom sudskih tijela u pogledu razvoja EJN-a.

Rad Europske pravosudne mreže u Irskoj

U Irskoj nije uspostavljena službena nacionalna mreža. Postoji mreža stručnjaka za određena područja politike kojima se kontaktne točke mogu obratiti kako bi dobile odgovore na postavljene upite.

Kontaktna točka blisko surađuje s drugim članovima mreže za Irsku, uključujući određene suce specijalizirane za posebna područja prava ili nadležne za međunarodnu suradnju. Kontaktnim točkama može se obratiti putem e-pošte. Kontaktna točka osigurava da se prije održavanja relevantnih sastanaka mreže savjetuje s relevantnim stručnjacima za politiku, upravu ili pravosuđe te da se bilješke sa sastanaka i relevantne mjere proslijede prema potrebi.

Kontaktna točka redovito održava kontakt i s Ministarstvom pravosuđa u pogledu političkih pitanja i s tijelima središnje vlasti u pogledu pitanja povezanih s obiteljskim uzdržavanjem i prekograničnih pitanja.

Pružanje informacija

Nisu uspostavljene nacionalne internetske stranice za Europsku pravosudnu mrežu u Irskoj. Informacije se pružaju na internetskim stranicama Sudske službe i drugim postojećim internetskim stranicama različitih službi u Irskoj. Kontaktna točka surađuje s drugim kontaktnim točkama i drugim službama pri pružanju različitih izvora informacija za države članice Europske pravosudne mreže i za samu mrežu.

Posljednji put ažurirano: 18/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici