O mreži

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Mađarskoj kao kontaktna točka djeluje Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), u kojem više službenika odjela u okviru svojih dužnosti obavlja odgovarajuće zadaće.

Ministarstvo pravosuđa (Odjel za međunarodno privatno pravo) i Ministarstvo ljudskih resursa (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kao središnja tijela članovi su Mreže. Osim toga, članovi Mreže su i Nacionalni ured za pravosuđe (Országos Bírósági Hivatal), kao drugo pravosudno tijelo, te Mađarska javnobilježnička komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Mađarska odvjetnička komora (Magyar Ügyvédi Kamara) i Mađarska komora sudskih izvršitelja (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), kao strukovna udruženja. Predstavnici članova redovito sudjeluju na sastancima Mreže, ovisno o dnevnom redu sastanaka.

Mađarska nema službenu nacionalnu mrežu mađarskih članova Mreže. Suradnja među članovima odvija se na ad hoc osnovi i prema potrebi.

Izvori praktičnih informacija o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima unutar EU-a i s trećim zemljama koje je sastavio Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa dostupni su ovdje.

Posljednji put ažurirano: 12/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici