Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Zbog njemačke savezne strukture, osim saveznog kontaktnog centra za Europsku pravosudnu mrežu (EJN), dodatni kontaktni centri postoje u svakoj saveznoj zemlji. Kontaktni centri saveznih zemalja nalaze se, ovisno o ustrojstvenoj strukturi pojedine zemlje, pri Višem regionalnom sudu (Oberlandesgericht) (Bavarska, Bremen, Hamburg, Hessen, Donja Saska, Sjeverna Rajna Vestfalija i Saska) ili pri Ministarstvu pravosuđa pojedine zemlje (Landesjustizministerium). U Njemačkoj ima ukupno 17 kontaktnih centara EJN-a. Savezni kontaktni centar odgovoran je za koordinaciju nacionalne mreže i za organiziranje događanja, kao što su Europski dan pravosuđa i sastanci članova njemačkog EJN-a.

Zadaće se raspodjeljuju interno između kontaktnih centara pojedinih saveznih zemalja i saveznog kontaktnog centra. Savezni kontaktni centar odgovara na sve upite o njemačkom građanskom ili trgovačkom pravu i o ustrojstvu sudova. Na upite povezane s određenim predmetom, međutim, odgovara kontaktni centar savezne zemlje u kojoj se vodi postupak. Svi njemački kontaktni centri imaju jednak status, što znači da se za sve vrste upita moguće obratiti bilo kojem od 17 kontaktnih centara, a u iznimnim okolnostima pomoć u pogledu određenih predmeta može pružiti i savezni kontaktni centar. Tom unutarnjom raspodjelom zadaća osigurava se da upit rješava odgovarajući kontaktni centar.

Osim kontaktnih centara, u Njemačkoj postoji i pet sudaca za vezu (Verbindungsrichter) koji rade u području obuhvaćenom Uredbom (EZ) br. 2201/2003 (Uredba Bruxelles II.a). Njihove su dužnosti također raspodijeljene interno među saveznim zemljama. Vanjski upiti mogu se uputiti bilo kojem od pet sudaca za vezu. Ako je potrebno, osobu koja je poslala upit potom će se odmah uputiti na odgovarajućeg suca na temelju unutarnje raspodjele zadaća te ovisno o jezičnim vještinama, posebnim kompetencijama i stručnošću za određeni predmet.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (e) Odluke Vijeća br. 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, kako je zadnje izmijenjena Odlukom br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća br. 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, Njemačka je članovima EJN-a imenovala Saveznu odvjetničku komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Saveznu komoru javnih bilježnika (Bundesnotarkammer), Komoru odvjetnika za patentno pravo (Patentanwaltskammer), Njemačko udruženje odvjetnika (Deutscher Anwaltverein), Savez njemačkih sudskih izvršitelja (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) i 2014. Savez njemačkih sudskih službenika (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ostali članovi EJN-a u Njemačkoj uključuju središnja tijela predviđena Uredbom (EZ) br. 1393/2007 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (Uredba o dostavi pismena) i Uredbom (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (Uredba o izvođenju dokaza). Ta središnja tijela i državni pravosudni sustav pružaju sudovima ažurne informacije o pravnoj pomoći u građanskim stvarima. Ona također uvode dodatne mjere i pomažu sudovima s dostavom pismena i izvođenjem dokaza u predmetima međunarodnog karaktera.

Dodatne informacije o EJN-u u Njemačkoj i popis kontaktnih točaka dostupni su na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Posljednji put ažurirano: 27/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici