Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Članovi EJN-a u Finskoj

Kontaktna je točka za Finsku imenovani službenik koji radi u Odjelu za međunarodnu pravosudnu upravu pri Ministarstvu pravosuđa. Kontaktna točka pripada odjelu koji je središnje tijelo za više uredbi Europske unije i međunarodnih sporazuma u području građanskog i kaznenog prava. Osim rada povezanog s mrežom, kontaktne točke obavljaju zadatke središnjeg tijela i surađuju u području građanskog prava. Dva suca okružnog suda i Finska odvjetnička komora također su imenovani za članove mreže. Trenutačno je u tijeku razvoj aktivnosti mreže na nacionalnoj razini.

Funkcioniranje EJN-a u Finskoj

Kontaktna točka aktivno surađuje s nacionalnim pravosudnim tijelima, odvjetnicima i drugim pravnim stručnjacima. Zadaci kontaktne točke obuhvaćaju širenje informacija o pravnim odredbama povezanim s građanskim i trgovačkim pravom Europske unije i njihovoj primjeni u praksi te pružanje savjeta i obuke u povezanima pitanjima. Kontaktna točka također pomaže državnim pravosudnim tijelima pri rješavanju problema povezanih s prekograničnim zahtjevima za pomoć te je aktivno uključena u mjerodavne mreže i radne skupine.

Kontaktna točka ima zasebnu adresu e-pošte za sudove i druga pravna i upravna tijela uključena u pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima koja zahtijevaju praktičnu pomoć pri rješavanju problema u vezi s prekograničnim predmetima.

Pružanje informacija o EJN-u

Svi sudovi, uredi za pravnu pomoć, javni tužitelji, tijela za kazneni progon i službenici Ministarstva pravosuđa imaju pristup intranetu s opsežnim informacijama o međunarodnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. Te internetske stranice sadržavaju i informacije o EJN-u i njegovim članovima u Finskoj te poveznice na stranice EJN-a na Europskom portalu e-pravosuđe. Informacije o EJN-u i materijalima koje objavljuje također su dostupne državnim pravosudnim tijelima i drugim pravnicima putem e-pošte i obične pošte.

Javne internetske stranice Ministarstva pravosuđa sadržavaju dio s informacijama o različitim oblicima međunarodne pravne pomoći, povezanim zakonodavstvom i sporazumima te podacima za kontakt i uputama. Te internetske stranice sadržavaju i informacije o pravosudnim mrežama i poveznicu na stranice EJN-a na Europskom portalu e-pravosuđa.

Posljednji put ažurirano: 13/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici