Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Članovi EJN-a u Finskoj

Kontaktna je točka za Finsku imenovani službenik koji radi u Odjelu za međunarodnu pravosudnu upravu pri Ministarstvu pravosuđa. Kontaktna točka pripada odjelu koji je središnje tijelo za više uredbi Europske unije i međunarodnih sporazuma u području građanskog i kaznenog prava. Osim rada povezanog s mrežom, kontaktne točke obavljaju zadatke središnjeg tijela i surađuju u području građanskog prava. Dva suca okružnog suda i Finska odvjetnička komora također su imenovani za članove mreže. Trenutačno je u tijeku razvoj aktivnosti mreže na nacionalnoj razini.

Funkcioniranje EJN-a u Finskoj

Kontaktna točka aktivno surađuje s nacionalnim pravosudnim tijelima, odvjetnicima i drugim pravnim stručnjacima. Zadaci kontaktne točke obuhvaćaju širenje informacija o pravnim odredbama povezanim s građanskim i trgovačkim pravom Europske unije i njihovoj primjeni u praksi te pružanje savjeta i obuke u povezanima pitanjima. Kontaktna točka također pomaže državnim pravosudnim tijelima pri rješavanju problema povezanih s prekograničnim zahtjevima za pomoć te je aktivno uključena u mjerodavne mreže i radne skupine.

Kontaktna točka ima zasebnu adresu e-pošte za sudove i druga pravna i upravna tijela uključena u pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima koja zahtijevaju praktičnu pomoć pri rješavanju problema u vezi s prekograničnim predmetima.

Pružanje informacija o EJN-u

Svi sudovi, uredi za pravnu pomoć, javni tužitelji, tijela za kazneni progon i službenici Ministarstva pravosuđa imaju pristup intranetu s opsežnim informacijama o međunarodnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. Te internetske stranice sadržavaju i informacije o EJN-u i njegovim članovima u Finskoj te poveznice na stranice EJN-a na Europskom portalu e-pravosuđe. Informacije o EJN-u i materijalima koje objavljuje također su dostupne državnim pravosudnim tijelima i drugim pravnicima putem e-pošte i obične pošte.

Javne internetske stranice Ministarstva pravosuđa sadržavaju dio s informacijama o različitim oblicima međunarodne pravne pomoći, povezanim zakonodavstvom i sporazumima te podacima za kontakt i uputama. Te internetske stranice sadržavaju i informacije o pravosudnim mrežama i poveznicu na stranice EJN-a na Europskom portalu e-pravosuđa.

Posljednji put ažurirano: 13/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.