Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Nacionalna kontaktna točka za mrežu jest savjetnik u Odjelu za međunarodnu pravosudnu suradnju Ministarstva pravosuđa koji obavlja i zadaće predstavnika središnjeg tijela. Glavne su zadaće kontaktne točke sljedeće:

 • osigurati da lokalna pravosudna tijela primaju opće informacije o instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima,
 • pružiti ostalim kontaktnim točkama i nadležnim tijelima te lokalnim pravosudnim tijelima u njihovoj državi članici sve informacije koje su potrebne za čvrstu pravosudnu suradnju među državama članicama kako bi im se pomoglo s pripremom odgovarajućih zahtjeva za pravosudnu suradnju i s uspostavom odgovarajućih izravnih kontakata,
 • pružati informacije za olakšavanje primjene prava druge države članice koje se primjenjuje u skladu s instrumentom Zajednice ili međunarodnim instrumentom,
 • tražiti rješenja za teškoće koje bi mogle nastati u pogledu zahtjeva za pravosudnu suradnju,
 • olakšati koordinaciju u obradi zahtjeva za pravosudnu suradnju u odgovarajućoj državi članici, posebice ako se nekoliko zahtjeva pravosudnih tijela u toj državi članici mora izvršiti u drugoj državi članici,
 • pridonijeti općem informiranju javnosti na internetskim stranicama mreže o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji, o relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima i o nacionalnom zakonodavstvu država članica, s posebnim naglaskom na pristup pravosuđu,
 • surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na tim sastancima,
 • pomoći s pripremom i ažuriranjem informacija za javnost,
 • osigurati koordinaciju među članovima mreže na nacionalnoj razini,
 • sastavljati dvogodišnja izvješća o svojim aktivnostima, uključujući, prema potrebi, o najboljoj praksi u mreži, podnositi izvješća na sastanku članova mreže i upućivati na moguća poboljšanja u mreži.

Sudac za vezu u mreži jest sudac Okružnog suda u Harju koji predstavlja Estoniju i u mreži sudaca osnovanoj u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu. Zadaća je suca za vezu savjetovati sudske službenike o građanskom i trgovačkom pravu Europske unije i s mrežom razmijeniti svoje iskustvo s primjenom različitog zakonodavstva.

Nakon stupanja na snagu druge Odluke o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) 2011., kojom su aktivnosti mreže proširene na profesionalna udruženja, sljedeća tijela postala su dio Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima:

 • Estonska komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja koja predstavlja sudske izvršitelje i stečajne upravitelje,
 • Udruženje estonskih odvjetnika koje predstavlja odvjetnike i javne bilježnike.

Komoru sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja na sastancima predstavljaju različiti predstavnici profesionalnih tijela, a Udruženje estonskih odvjetnika obično predstavlja njegov ravnatelj. Profesionalna udruženja odgovorna su za sljedeće:

 • razmjenu iskustava i informacija o učinkovitoj i praktičnoj primjeni instrumenata Zajednice i međunarodnih instrumenata,
 • suradnju u pripremi i ažuriranju informacijskih listova,
 • sudjelovanje na relevantnim sastancima profesionalnih udruženja.

Ovisno o temi razgovora, kontaktna točka poziva i ostale međunarodne stručnjake da na sastancima mreže podijele svoja iskustva. Na primjer, na sastancima je, uz suca za vezu, sudjelovalo i nekoliko drugih sudaca, predstavnici drugih ministarstava i Komore javnih bilježnika, savjetnici s Vrhovnog suda, predstavnici Odbora za zaštitu potrošača, članovi akademske zajednice Sveučilišta u Tartuu itd.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici