O mreži

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Republici Hrvatskoj u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima djeluju 2 kontakt osobe.

Kontakt osobe su zaposlene u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Službi za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.

U navedenoj Službi kontakt osobe imaju više službenika koji im pomažu tako da je rad u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN-a) zapravo timski rad službenika u Službi za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, koji obavljaju uz ostale poslove iz djelokruga Službe.

Iako unutar Republike Hrvatske ne postoji formalna nacionalna mreža, kontakt osobe surađuju sa sucima i drugim stručnjacima u okviru Ministarstva pravosuđa i drugih nadležnih tijela, profesorima pravnih znanosti, javnim bilježnicima te drugim stručnjacima i praktičarima iz različitih pravnih područja. U rad mreže uključeno je i Ministarstvo socijalne politike i mladih koje kao centralno tijelo za neke uredbe aktivno sudjeluje i na sastancima mreže koje organizira Europska komisija. Mreža je otvorena za sve pravnike koji imaju želju i interes sudjelovati u primjeni instrumenata europskog prava u Republici Hrvatskoj.

Komunikacija unutar Republike Hrvatske se odvija putem e-mailova i telefona, a sastanci se održavaju prema potrebi.

Komunikacija sa kontakt osobama u drugim državama članicama se odvija putem e-mailova, a kontakt osobe i drugi članovi mreže redovito sudjeluju na sastancima EJN-a koje organizira Europska komisija.

Obzirom da je Ministarstvo pravosuđa centralno tijelo za pojedine uredbe, kontakt osobe obavljaju poslove centralnog tijela, postavljaju upite i odgovaraju na upite kontakt osoba iz drugih država članica (po potrebi u suradnji sa sucima i drugim praktičarima ili stručnjacima), dostavljaju Komisiji tražene podatke, poduzimaju poslove potrebne za objavu informacija na relevantnim portalima Europske komisije. Kontakt osobe distribuiraju publikacije Europske komisije sudovima, građanima i drugim ciljnim skupinama te rade na povećanju vidljivosti mreže.

Kontakt: EJNcontact@pravosudje.hr

Posljednji put ažurirano: 05/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici