Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Euroopan oikeudellisen verkoston mallin pohjalta perustettiin vuonna 2001 oikeusministerin määräyksellä paikallisten yhteysviranomaisten verkosto kansainvälisen oikeusavun alalla (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale). Tämä verkosto jaettiin oikeusministerin kahden määräyksen nojalla maaliskuussa 2004 kahdeksi erikoistuneeksi verkostoksi. Ne ovat Romanian rikosoikeudellinen verkosto (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), joka vastaa Euroopan oikeudellista verkostoa, ja Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), joka vastaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa. Näitä verkostoja organisoitiin uudelleen vuosina 2005, 2007, 2010 ja 2014 EU:n asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja Romanian tuomioistuinjärjestelmän henkilöstöä koskevien muutosten vuoksi.

Viimeisin päivitys on tehty neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 568/2009/EY mukaisella oikeusministerin määräyksellä nro 1929/C/29.05.2014. Määräyksen laatimisen pohjana oli tietyistä toimenpiteistä oikeudellisen yhteistyön lisäämiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa annettu hallituksen määräys nro 123/2007, joka hyväksyttiin laissa nro 85/2008 säädetyin muutoksin.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto vastaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa kansallisella tasolla.

Romania on nimennyt siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon kaksi kansallista yhteysviranomaista. He toimivat Romanian oikeusministeriössä. Näin varmistetaan, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston osoittamat tehtävät toteutetaan.

Päätöksen 6 artiklan mukaisesti Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen verkostoon kuuluu korkeimmasta oikeudesta (Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie) yksi tuomari ensimmäisestä yksityisoikeudellisesta osastosta ja yksi toisesta yksityisoikeudellisesta osastosta (aiemmin kauppaoikeudelliset asiat), muutoksenhakutuomioistuimista yksi tuomari ensimmäisestä yksityisoikeudellisesta osastosta ja yksi toisesta yksityisoikeudellisesta osastosta (aiemmin kauppaoikeudelliset asiat), yksi tuomari alaikäisiä koskevia ja perheoikeudellisia asioita käsittelevän erityistuomioistuimen osastosta, joka on erikoistunut kansainvälisten lapsikaappausten yksityisoikeudellisiin kysymyksiin ja rikosten uhreille maksettaviin taloudellisiin korvauksiin, henkilöstöä kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osastosta (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară), joka toimii oikeusministeriössä myös siviili- ja kauppaoikeuden alan kansainvälisen yhteistyön keskusviranomaisena, sekä yksi edustaja Romanian julkisten notaarien, haaste- ja ulosottomiesten ja asianajajien ammatillisista yhdistyksistä. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston Romanian yhteysviranomaiset ovat Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston täysjäseniä.

Romanian oikeudellisen verkoston tuomarijäsenet on nimitetty ylimmän tuomarineuvoston (Consiliul Superior al Magistraturii) päätöksellä.

Oikeusministeriön kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto on järjestänyt vuodesta 2001 useita seminaareja ja kokouksia verkoston jäsenille omilla varoillaan (oikeusministeriön talousarviosta) ja erityisesti vuodesta 2007 osana komission rahoittamia 15:n eurooppalaisia ohjelmia. Lisäksi Romanian oikeudellisen verkoston edustajat osallistuvat säännöllisesti Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet esitetään oikeusministerin määräyksen 1929/C/29.05.2014 liitteessä. Liite on olennainen osa määräystä.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, tuomarit

Korkein oikeus (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Iulia Cristina TARCEA, varapresidentti

Romanița VRÂNCEANU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Roxana POPA, toisen yksityisoikeudellisen osaston puheenjohtaja

Alba Iulian muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Alba Iulia)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto (muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti)

Olimpia Maria STÂNGĂ, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Bacăun muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Bacău)

Liliana CIOBANU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Loredana ALBESCU, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Braşovin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Braşov)

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, yksityisoikeudellinen osasto

Anca PÎRVULESCU, yksityisoikeudellinen osasto

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, yksityisoikeudellinen osasto

Braşovin alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevä alioikeus (Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov)

Andrei IACUBA

Bukarestin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Bucureşti)

Antonela BRĂTUIANU, neljäs yksityisoikeudellinen osasto

Ştefan CMECIU, viides yksityisoikeudellinen osasto

Dumitru VĂDUVA, kuudes yksityisoikeudellinen osasto

Maria CEAUŞESCU, seitsemäs osasto (työhön ja sosiaaliturvaan liittyvät riita-asiat)

Bogdan CRISTEA, seitsemäs osasto (hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat)

Bukarestin alioikeus (Tribunalul Bucureşti)

Andreea Florina MATEESCU, viides yksityisoikeudellinen osasto (yhteystuomari maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta)

Anca Magda VOICULESCU, kuudes yksityisoikeudellinen osasto (yhteystuomari maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta)

Constantin-Marino MARIN, ensimmäisen rikosoikeudellisen osaston puheenjohtaja, rikosten uhreille maksettavia taloudellisia korvauksia käsittelevä lautakunta – Bukarestin alioikeus

Clujin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Cluj)

Denisa-Livia BĂLDEAN, varapresidentti

Liviu UNGUR, toisen yksityisoikeudellisen osaston varapuheenjohtaja

Constanţan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Constanţa)

Daniela PETROVICI, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Iuliana Mihaela ȘERBAN, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Craiovan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Craiova)

Mihaela COTORA, presidentti

Lotus Gherghină, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Galaţin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Galaţi)

Simona Claudia BACŞIN, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Valentina VRABIE, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Iaşin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Iaşi)

Claudia Antoanela SUSANU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Oradean muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Oradea)

Marcela FILIMON, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Piteştin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Piteşti)

Corina PINCU IFRIM, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Raluca TRANDAFIR, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Corina Georgeta NUŢĂ, toinen yksityisoikeudellinen osasto (hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat)

Argeşin alioikeus (Tribunalul Argeş)

Andreea Monica PRUNARU, yksityisoikeudellinen osasto, varapuheenjohtaja

Vâlcean alioikeus (Tribunalul Vâlcea)

Petre DINESCU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Ploieştin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Ploieşti)

Adriana Maria RADU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Elisabeta GHERASIM, toisen yksityisoikeudellisen osaston puheenjohtaja

Florentina DINU, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Valentina GHEORGHE, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Suceavan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Suceava)

Ştefania Fulga ANTON, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Daniela MITREA MUNTEA, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Târgu Mureşin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Târgu Mureş)

Andreea CIUCĂ, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Timişoaran muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Timişoara)

Cristian PUP, ensimmäinen yksityisoikeudellinen osasto

Florin MOŢIU, toinen yksityisoikeudellinen osasto

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset

Oikeusministeriö

Viviana ONACA, johtaja, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto

Ioana BURDUF, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, oikeusministeriön kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto – siviili- ja kauppaoikeuden alan kansainvälisen yhteistyön keskusviranomainen

Dorina DOMINTEANU, osastopäällikkö

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, julkisten notaarien, haaste- ja ulosottomiesten ja asianajajien kansallisten yhdistysten puheenjohtajien nimittämät edustajat

Octavian ROGOJANU, julkinen notaari, Romanian julkisten notaarien yhdistyksen johtokunnan sihteeri

Bogdan DUMITRACHE, haastemies

Costea-Corin C. DĂNESCU, asianajaja

Päivitetty viimeksi: 01/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme