Tietoa verkostosta

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkoston jäsenet Suomessa

Suomen yhteysviranomaisena toimii nimetty virkamies oikeusministeriön kansainvälisen oikeudenhoidon yksiköstä- Yhteysviranomainen on osa yksikköä, joka toimii useiden siviili- ja rikosoikeuden alaan liittyvien EU-asetusten ja kansainvälisten sopimusten mukaisena keskusviranomaisena. Verkostotehtävien ohella yhteysviranomaisen tehtäväkenttään kuuluu myös keskusviranomaistehtäviä ja muuta siviilioikeudellista yhteistyötä. Lisäksi verkostoon on myös nimetty jäseninä kaksi käräjätuomaria sekä Suomen asianajajaliitto. Verkoston kansallisen toiminnan kehittäminen on parhaillaan käynnissä.

Verkoston toiminta Suomessa

Yhteysviranomainen tekee aktiivisesti yhteistyötä kansallisten oikeusviranomaisten, asianajajien ja muiden oikeusalan ammattilaisten kanssa. Yhteysviranomainen muun muassa jakaa tietoa EU:n siviili- ja kauppaoikeuden alaa koskevasta sääntelystä ja sen käytännön soveltamisesta sekä antaa neuvoja ja kouluttaa niihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteysviranomainen myös auttaa kansallisia oikeusviranomaisia rajat ylittäviin oikeusapupyyntöihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisäksi yhteysviranomainen osallistuu aktiivisesti alan verkostoihin ja työryhmiin.

Yhteysviranomaisen käyttöön on perustettu oma sähköpostiosoite, jonka kautta tuomioistuimet ja muut oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tekevät oikeus- ja hallintoviranomaiset voivat ottaa yhteyttä tarvitessaan käytännön apua rajat ylittäviin asioihin liittyvissä ongelmissa.

Verkostoa koskevan tiedon jakaminen

Kaikilla tuomioistuimilla, oikeusaputoimistoilla, syyttäjillä, ulosottoviranomaisilla ja oikeusministeriön virkamiehillä on pääsy intranet- palveluun, jossa on kattavasti tietoa kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa. Sivustolla on myös tietoa verkostosta, sen jäsenistä Suomessa sekä linkkejä Euroopan oikeusportaalin verkostoa koskeville sivuille. Verkostoon liittyvistä asioista tiedotetaan ja sen julkaisemaa materiaalia jaetaan kansallisille oikeusviranomaisille ja muille oikeusalan toimijoille myös sähköpostin ja postin välityksellä.

Oikeusministeriön yleisölle avoimilla verkkosivuilla on osio, jossa on muun muassa tietoa kansainvälisen oikeusavun eri muodoista, niihin liittyvää lainsäädäntöä ja sopimuksia, sekä yhteistietoja ja ohjeita. Sivustolla on myös tietoa oikeusalan verkostoista ja linkki Euroopan oikeusportaalin verkostoa koskeville sivuille.

Päivitetty viimeksi: 13/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme