Om netværket

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Sverige har udnævnt en person, der arbejder i enheden for procesret og domstolsspørgsmål i justitsministeriet, som kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager, samt en person, der arbejder i den kriminalpolitiske enhed i justitsministeriet, som kontaktpunkt for e-Justice-portalen.

De svenske medlemmer af netværket er den svenske domstolsstyrelse, det svenske advokatsamfund, den svenske retshåndhævende myndighed (Kronofogden), den svenske socialsikringsmyndighed (Försäkringskassan), myndigheden for familieret og forældreskabsstøtte (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) og den svenske myndighed for kompensation og støtte til ofre for kriminalitet (Brottsoffermyndigheten) samt to centrale myndigheder (enheden for strafferetssager og internationalt retssamarbejde i justitsministeriet og enheden for konsulære og civilretlige anliggender i udenrigsministeriet).

Sidste opdatering: 12/12/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website