Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) otsinguliides

Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) otsinguliides

1. Ülevaade

ECLi otsinguliides on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon ja osalevate liikmesriikide kohtupraktika avalikustamisega tegelevad asutused. Komisjon on loonud selle teenuse, et hõlbustada kohtupraktikaga tutvumist piiriüleses kontekstis, võimaldades ELi kodanikel ja õigusvaldkonna töötajatel otsida ECLI abil kohtulahendit vastavalt nõukogu järeldustele, milles kutsutakse üles võtma kasutusele European Case Law Identifier (ECLI) ja kohtulahendite ühtne metadata miinimumkogum.

2. Tingimused

Teenust kasutades nõustute Euroopa e-õiguskeskkonna portaali suhtes kehtivate tingimuste ja isikuandmete kaitse avaldusega, millega võite tutvuda siin.

3. Küpsiste kasutamine

Siin on selgitatud küpsiste kasutamist Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

4. KKK

Küsimus: Kust on andmed pärit?
Vastus: ECLIga kohtulahendeid pakuvad süsteemis osalevad kohtud otse või muud kohtulahendite avaldamisega tegelevad organisatsioonid või asutused.

Küsimus: Miks on teenust piiratud teatavate riikide ja/või kohtute/organisatsioonidega?
Vastus: Praegu ei ole veel kõik ELi liikmesriigid oma riigis ECLI standardit kehtestanud. Peale selle eeldab ECLI kohtulahendite kuvamine tehnilist ühendust ECLi otsinguliidesega Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis. Me töötame pidevalt selle nimel, et laiendada teenusega kaetust.

Küsimus: Kas otsing toimub reaalajas?
Vastus: Jah, otsing toimub reaalajas. Kuid kohtulahendeid indekseeritakse korrapäraselt (tavaliselt iga päev) ja seepärast ei pruugi süsteem alati pakkuda kohtulahendite kõige uuemaid tulemusi, kuigi lahendi teinud organisatsioon võib selle juba avaldanud olla.

Küsimus: Teenuse kasutamisel ilmnesid tehnilised probleemid / teenus ei ole kättesaadav, kas te saate vea parandada?
Vastus: Teenuse kättesaadavust ei ole võimalik ööpäevaringselt ja iga päev tagada. Kui probleemid teenuse kättesaadavusega või muud tehnilised kitsaskohad peaksid esinema süstemaatiliselt, võite portaali sellest teavitada ja komisjon teeb oma parima, et probleem võimalikult kiiresti lahendada.

Küsimus: Me oleme kohtulahendeid avaldav avalik/eraõiguslik organisatsioon ja soovime pakkuda Euroopa e-õiguskeskkonna portaali ECLi otsinguliidesele andmeid. Kas see on võimalik?
Vastus: Jah, see võib olla võimalik. Palun võtke meiega ühendust ja me informeerime teid selle korralduslikust ja tehnilisest küljest.

Küsimus: Kas te pakute veebiteenust, mis võimaldaks mul otsida ECLiga otsuseid automaatselt?
Vastus: Jah, me pakume selleks lihtsal objektipöördusprotokollil (SOAP) põhinevat veebiteenust. Palun võtke meiega ühendust ja me informeerime teid selle korralduslikust ja tehnilisest küljest.

Küsimus: Mul on veel küsimusi / Mul on mõned mõtted teenuse täiustamise kohta. Kellega ma võiks ühendust võtta?
Vastus: Kontaktandmed leiate allpool.

5. Kontaktandmed

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali ja ECLi otsinguliidest haldab Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat.

Küsimuste, tehniliste probleemide ja soovitustega pöörduge palun meie poole e-posti aadressil: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Viimati uuendatud: 11/12/2017

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta