Spori majhne vrednosti

Namen evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je poenostavitev in pospešitev reševanja čezmejnih sporov, v katerih vrednost zahtevka ne presega 5 000 EUR.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je na voljo strankam v sporu kot alternativa postopkom, ki obstajajo na podlagi zakonov držav članic. Sodba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, se prizna in je izvršljiva v drugi državi članici brez razglasitve izvršljivosti in brez vsakršne možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

Za postopek v sporih majhne vrednosti so bili pripravljeni standardni obrazci, ki so v vseh jezikih na voljo tukaj. Postopek se začne z izpolnitvijo „obrazca A“, ki se mu lahko priložijo ustrezna dokazila, kot so potrdila, računi itd.

Obrazec A je treba poslati pristojnemu sodišču. Po prejemu obrazca za vlogo mora sodišče izpolniti svoj del „obrazca za odgovore“. Sodišče mora kopijo obrazca za vlogo v 14 dneh po prejemu skupaj z obrazcem za odgovore vročiti toženi stranki. Tožena stranka lahko odgovori v 30 dneh, tako da izpolni svoj del obrazca za odgovore. Sodišče mora tožeči stranki v 14 dneh poslati kopijo odgovora tožene stranke.

Sodišče mora v 30 dneh po prejemu (morebitnega) odgovora tožene stranke odločiti o sporu majhne vrednosti ali pa od strank pisno zahtevati dodatne informacije oziroma ju povabiti na glavno obravnavo. Ni potrebno, da vas na glavni obravnavi zastopa odvetnik. Če ima sodišče na voljo ustrezno opremo, se glavna obravnava izvede prek videokonference ali telekonference.

Na podlagi potrdila, ki ga izda sodišče (in ga bo morda treba prevesti v jezik druge države članice), in kopije sodbe je sodba brez nadaljnjih formalnosti izvršljiva v vseh drugih državah članicah Evropske unije. Edini razlog za zavrnitev izvršbe v drugi državi članici je nezdružljivost sodbe v sporu majhne vrednosti s sodbo v zadevi med istima strankama v drugi državi članici. Izvršba poteka v skladu z nacionalnimi pravili in postopki države članice, v kateri se sodba izvrši.

Sorodne povezave

Prosimo, upoštevajte, da spodaj navedena vodnika vsebujeta koristne informacije o postopku, vendar ne odražata sprememb, ki so v veljavi od 14. julija 2017. Medtem ko pripravljamo potrebne posodobitve, so vam informacije na voljo v uredbi o spremembi.

Uporabniški priročnik za Evropski postopek v sporih majhne vrednosti PDF (751 Kb) sl

Praktični vodnik za v sporih majhne vrednosti PDF (1291 Kb) sl

Spori majhne vrednosti – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 18/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču