Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Prancūzijos apylinkės ir vietos teismuose taikoma supaprastinta procedūra, vadinama pareiškimu teismo raštinei, kurią reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 843 ir 844 straipsnių nuostatos. Procedūra pradedama, kai kompetentingo teismo raštinei žodžiu ar raštu pateikiamas pareiškimas. Teismo raštinė registruotu laišku su pranešimu apie gavimą sukviečia šalis į posėdį. Posėdžio metu teisėjas mėgina sutaikyti šalis ir, jei šalys sutinka, gali paskirti teisinį taikintoją. Jei susitaikyti nepavyksta, procedūra tęsiama toliau. Advokato atstovavimas nėra būtinas. Šalims gali atstovauti jų sutuoktiniai, sugyventiniai, asmenys, su kuriais jie sudarė civilinę solidarumo sutartį, tėvai, tiesiosios ar šoninės linijos giminaičiai, darbuotojai.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Reikalavimo suma negali būti didesnė nei 4 000 EUR ir jis turi priklausyti apylinkės arba vietos teismo kompetencijai.

1.2 Procedūros taikymas

Pareiškimo teismo raštinei procedūra yra neprivaloma.

Nėra galimybės pareiškimo teismo raštinei procedūros pakeisti įprasta procedūra.

1.3 Formos

Speciali forma nėra privaloma, nes pareiškimas teismo raštinei gali būti pateiktas žodžiu. Vis tik yra numatyta kreipimosi į teismą forma. Tai forma CERFA Nr. 10-0099, kurią galima rasti Prancūzijos administracijos svetainėje ir visose apylinkės teismų raštinėse.

1.4 Pagalba

Kadangi tai paprasta procedūra, susijusi su ne didesnėmis nei 4 000 EUR sumomis, o šalis išklauso teisėjas, teisės aktuose nėra numatyta jokia pagalba.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taisyklės dėl įrodymų panašios į taisykles, taikomas per įprastą procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Tokiam supaprastintam nagrinėjimui netaikoma grynai rašytinė procedūra.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimui taikomos tokios pat taisyklės kaip taikant įprastą procedūrą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Taikomos tokios pat taisyklės kaip taikant kitas procedūras. Vis dėlto taikant šią procedūrą nebūtinas šaukimas į teismą ir advokato atstovavimas, todėl išlaidos yra mažesnės.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Atsižvelgiant į ginčo vertę, apskundimo galimybės nėra. Su sprendimu galima tik nesutikti arba pateikti kasacinį skundą.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerijos svetainė

Legifrance svetainė

Paskutinis naujinimas: 20/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma