Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U belgijskom zakonodavstvu ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Postoji samo nešto poput „skraćenog postupka za platne naloge” (vidjeti zaseban unos).

Ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Upotrebljava se redovni postupak koji je, međutim, vrlo jednostavan.

Redovni postupak opisan je u nastavku:

  • sudski poziv putem obavijesti sudskog izvršitelja
  • razmjena pisanih navoda, utvrđeni nalazi
  • datum rasprave (iznošenje predmeta) i zaključak rasprava
  • presuda.

U načelu nema pojednostavnjivanja iako se neki postupci ne pokreću sudskim pozivom već zahtjevom između stranaka. Primjer spora koji obuhvaća zahtjev između stranaka spor je povezan s najmom. U odjeljku 1344.a Zakona o sudskom postupku (Gerechtelijk Wetboek) propisano je da se, podložno odredbama ugovora o najmu, svaki postupak koji se odnosi na najam imovine može pokrenuti pisanim zahtjevom koji se predaje u pisarnici parničnog suda.

1.1 Područje primjene postupka, prag

1.2 Prijava postupka

1.3 Obrasci

1.4 Pomoć

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

1.6 Pisani postupak

1.7 Sadržaj presude

1.8 Povrat troškova

1.9 Mogućnost žalbe

Poveznice

Zakonodavstvo o skraćenom postupku za platne naloge – Web-mjesto Savezne javne službe za pravosuđe :

  • kliknite „Pročišćeno zakonodavstvo” pod naslovom „Zakonodavni izvori”
  • pod „Vrsta prava” odaberite „Zakon o sudskom postupku”
  • za „riječ(i)” unesite „664”
  • kliknite „Preuzmi” i zatim „Popis”
  • kliknite „Pojedinosti”
Posljednji put ažurirano: 26/10/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici