Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Europeiskt betalningsföreläggande

Förenade kungariket
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)
Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats