Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Európai fizetési meghagyás

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

Igen, létezik fizetési meghagyásos eljárás. A fizetési meghagyás fő célja a követelésvédelem. Végrehajtható határozatot hoz létre azon tartozások behajtására, amelyek megfelelnek a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A bírósági végrehajtó (Letrado de la Administración de Justicia) hatáskörébe tartozik a fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása és a döntéshozatal az eljárásjogi jogszabályokban lefektetett eljárások szerint.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

Fizetési meghagyásnak biztos, lejárt és meghatározott összegű pénzkövetelés érvényesítésére van helye. 2011. október 31. óta az összeget illetően nincsen értékhatár. A követelés fennállását az alábbi módokon kell bizonyítani:

a) a kötelezett által aláírt, lepecsételt, ismertető jeggyel, védjeggyel vagy bármilyen más fizikai vagy elektronikus jelzéssel ellátott okirattal annak formájára, típusára, fizikai hordozójára tekintet nélkül.

b) számlákkal, teljesítési igazolásokkal, tanúsítványokkal, táviratokkal, faxokkal vagy bármilyen más olyan irattal, amelyet arra tekintet nélkül, hogy egyoldalúan a hitelező állította ki, rendszeresen használnak követelések és tartozások dokumentálására olyan jogviszonyokban, mint amilyen a hitelező és az adós között fennáll.

c) azokban az esetekben, amelyekben a tartozást rögzítő irattal egyidejűleg a felek korábbi hosszú távú jogviszonyának fennállását bizonyító kereskedelmi okiratok kerültek kiállításra;

d) közös tulajdonnal (propiedad horizontal) kapcsolatos eljárásokban, amelyekben társasházi tulajdonostársak által fizetendő közös költség megfizetésének elmaradására vonatkozó tanúsítvány formájában kerül bizonyításra a tartozás fennállása.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

Nem, 2011. október 31. óta nincsen értékhatár.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Opcionális.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Nem, a társtulajdonosok vagy társasházi tulajdonostársak által fizetendő közös költség megfizetésének elmaradásával kapcsolatos tartozások kivételével, mivel ezekben az esetekben a kérelmező választása szerint az ingatlan helyének bírósága is rendelkezik joghatósággal és hatáskörrel.

1.2 Illetékes bíróság

Az adós lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén lévő elsőfokú bíróság, illetve az a bíróság, amely a városi ingatlanok közös tulajdonjogára vonatkozó szabályozás szerinti városi ingatlan területén található.

1.3 Formai követelmények

A kérelmezőnek a hitelezőt és az adóst megjelölő írásbeli kérelmet kell előterjesztenie, amelyben röviden fel kell tüntetnie a követelés alapját, valamint annak összegét.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Nem kötelező, de a bíróságok hivatalában vagy az Általános Eljárásjogi Szolgálatnál elérhetők szabványosított formanyomtatványok. A formanyomtatvány az alábbi linkre kattintva letölthető: formanyomtatvány.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása esetén jogi képviselő igénybevétele nem kötelező. Amennyiben a kérelmező jogi képviselőt kíván igénybe venni, úgy az ellenérdekű felet erről értesíteni kell, hogy saját védelme érdekében meg tudja tenni az általa szükségesnek tartott lépéseket.

A kötelezett ellentmondása vagy végrehajtási eljárás esetén jogi képviselő igénybevétele kötelező, ha a követelés meghaladja a 2 000 EUR-t.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A követelés létrejöttének okát röviden fel kell tüntetni.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

Lásd a fenti 1.1.1. szakaszt.

1.4 A kérelem elutasítása

Az illetékességgel, a prima facie bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával, valamint az eljárási hiányosságok pótlásával kapcsolatos követelmények elmulasztása esetén a bíróság a kérelmet elutasítja. A kérelmet elutasító döntés a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) előtt fellebbezhető.

1.5 Jogorvoslat

A kérelmet elutasító döntés a tartományi bíróság előtt fellebbezhető. A fellebbezést 20 napon belül az eredetileg eljárt bíróság előtt kell előterjeszteni.

1.6 Ellentmondás

Az adós a fizetési felszólítás napjától számított 20 napig, majd a határidő lejártát követő napon délután 3-ig terjesztheti elő ellentmondását. Az ellentmondást írásban kell előterjeszteni. A bíróságon az ellentmondás szóbeli előadásának nincs helye. Amennyiben a követelés összege meghaladja a 2 000 EUR-t, az ellentmondást jogi képviselő aláírásával kell ellátni. Nincsenek különös fellebbezési jogalapok, azaz az adós akár anyagi, akár pusztán formális vagy eljárásjogi okokra is hivatkozhat.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Amennyiben a követelés összege nem haladja meg a 6 000 EUR-t, a bírósági végrehajtó (Letrado de la Administración de Justicia) végzést hoz a fizetési meghagyásos eljárás megszüntetéséről és arról, hogy az ügynek gyorsított eljárás szerint kell tovább folytatódnia. Az ellentmondásról szóló értesítést kézbesíteni kell a kérelmezőnek, akinek 10 napja van írásbeli ellenkérelem előterjesztésére. Az ellentmondásban, illetve ellenkérelemben a felek tárgyalás tartását kérhetik.

Amennyiben a követelés összege meghaladja a 6 000 EUR-t, és a kérelmező az ellentmondás kézhezvételétől számított egy hónapon belül nem terjeszti elő a megfelelő kérelmet, az eljárást meg kell szüntetni és a kérelmezőt kötelezni kell a költségek megfizetésére.

Amennyiben a kérelmező a kérelmet előterjeszti, azt kézbesíteni kell a kötelezettnek, akinek 20 napja van annak vitatására, az eljárás pedig az általános eljárási szabályok szerint folytatódik tovább.

Amennyiben a követelés meghaladja a 6 000 EUR-t, a bíróság egy hónapos határidőt ír elő a hitelező részére, amelyen belül a követelését az általános eljárási szabályok szerint érvényesítheti.

Amennyiben az ellentmondásban előterjesztett érvelés fényében a hitelező nem kívánja tovább az eljárást az általános eljárási szabályok szerint folytatni, kifejezetten jeleznie kell a követeléstől való elállását.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Amennyiben az adós nem válaszol a fizetési meghagyásra, vagy a tárgyalást elmulasztja, a bírósági végrehajtó (Letrado de la Administración de Justicia) a fizetési meghagyásos eljárást megszüntető végzést hoz, és erről a hitelezőt értesíti annak érdekében, hogy az végrehajtási eljárást kezdeményezhessen, amit egy egyszerű kérelem előterjesztésével is megtehet.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A hitelezőnek végrehajtás iránti kérelmet kell előterjesztenie. Amennyiben a követelt összeg meghaladja a 2 000 EUR-t, a kérelmet ügyvéd és jogi képviselő aláírásával kell ellátni.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

Nincs fellebbezés. Csak különös okokra hivatkozó kifogás terjeszthető elő a végrehajtási eljárás ellen.

Utolsó frissítés: 02/04/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit