Evropský platební rozkaz

Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)