Sustavi za izobrazbu odvjetnika

Odvjetničke komore, privatne prakse ili odvjetnička društva, pružatelji usluga izobrazbe i sveučilišta glavni su organizatori vježbeničkog staža u državama članicama EU-a. U nekim je državama članicama ono u nadležnosti žalbenih sudova i ministarstava pravosuđa. Komora nadzire trajnu izobrazbu tamo gdje je dostupna.

U nastavku su navedeni informativni članci o sustavima za izobrazbu odvjetnika u državama članicama EU-a. Oni mogu biti korisni nacionalnim odvjetničkim komorama za usporedbu izobrazbe odvjetnika koji žele ostvarivati svoje pravo na slobodni poslovni nastan u drugoj državi članici.

Informativne članke su pripremili Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski centar za suce i odvjetnike EIPA-e u okviru pilot-projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici