Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Advokaatide koolitussüsteemid

ELi liikmesriikides on advokaatide sissejuhatava koolituse peamised korraldajad advokatuurid, advokaatide erapraksised või õigusbürood, koolitusfirmad ja ülikoolid. Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet apellatsioonikohus või justiitsministeerium. Kui on võimalus saada jätkukoolitust, teostab selle üle järelevalvet advokatuur.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Allpool on teabelehed, mis tutvustavad advokaatide koolitust liikmesriikides. Neist võib olla kasu liikmesriikide advokatuuridel ja nende abil saab võrrelda koolitusi, mille peavad läbima advokaadid, kes soovivad kasutada oma asutamisvabadust teises liikmesriigis.

Teabelehed on koostanud Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ning EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti raames. Klõpsa siin, et leida rohkem teavet.

Viimati uuendatud: 20/09/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta