Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Συστήματα κατάρτισης δικηγόρων

Δικηγορικοί σύλλογοι, δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης και πανεπιστήμια είναι οι κυριότεροι διοργανωτές της κατάρτισης που παρέχεται ως προετοιμασία για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το εν λόγω έργο εκτελούν εφετεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την εποπτεία της συνεχούς κατάρτισης, όταν αυτή υφίσταται, αναλαμβάνει ο δικηγορικός σύλλογος.

Παρακάτω παρατίθενται ενημερωτικά δελτία που περιγράφουν τα συστήματα κατάρτισης των δικηγόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να φανούν χρήσιμα σε εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους, ενώ παρέχουν και τη δυνατότητα σύγκρισης της κατάρτισης που λαμβάνουν οι δικηγόροι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους ελεύθερης εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος.

 • Βέλγιο:
  Οι γαλλόφωνοι/γερμανόφωνοι PDF (389 KB) el και οι ολλανδόφωνοι PDF (397 KB) el δικηγορικοί σύλλογοι είναι επιφορτισμένοι με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Βουλγαρία PDF (205 KB) el
 • Τσεχική Δημοκρατία PDF (295 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος και δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες είναι επιφορτισμένα με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν εποπτεύει την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση, αλλά μόνο τις δικές του δραστηριότητες κατάρτισης.
 • Δανία PDF (202 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα διοργανώνεται από δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες και από τον Δανικό Δικηγορικό Σύλλογο.
 • Γερμανία PDF (237 KB) el
  Ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος και τα εφετεία είναι επιφορτισμένα με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση εποπτεύουν οι περιφερειακοί δικηγορικοί σύλλογοι, το Deutsches Anwaltsinstitut (Γερμανικό Ινστιτούτο Δικηγόρων) και η Deutsche AnwaltsAkademie (Γερμανική Ακαδημία Δικηγόρων).
 • Εσθονία PDF (220 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα διοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο και από πανεπιστήμια. Την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση εποπτεύει ο Δικηγορικός Σύλλογος.
 • Ιρλανδία PDF (226 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα διοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο και από δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες.
 • Ελλάδα PDF (213 KB) el
  Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι επιφορτισμένα με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Ισπανία PDF (401 KB) el
  Οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα πανεπιστήμια είναι επιφορτισμένα με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Την προαιρετική συνεχή κατάρτιση που παρέχεται από τις σχολές νομικής πρακτικής εποπτεύει ο οικείος δικηγορικός σύλλογος.
 • Γαλλία PDF (557 KB) el
  Οι περιφερειακές σχολές των δικηγορικών συλλόγων και το Εθνικό Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Γαλλίας είναι επιφορτισμένα με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Η παρεχόμενη συνεχής κατάρτιση τελεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Γαλλίας, του Διεπαγγελματικού Ταμείου για τη συνεχή κατάρτιση των ελεύθερων επαγγελματιών και των συνδικαλιστικών ενώσεων των δικηγόρων.
 • Κροατία PDF (429 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι επιφορτισμένος με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και την εποπτεία της παρεχόμενης συνεχούς κατάρτισης.
 • Ιταλία PDF (456 KB) el
  Οι δικηγορικοί σύλλογοι, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης διαπιστευμένοι από τον δικηγορικό σύλλογο, πανεπιστήμια και ακαδημίες δικηγόρων ή άλλες δομές που έχουν συσταθεί από τον δικηγορικό σύλλογο διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Η παρεχόμενη συνεχής κατάρτιση τελεί υπό την εποπτεία του δικηγορικού συλλόγου.
 • Κύπρος PDF (382 KB) el
  Το Νομικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Λετονία PDF (405 KB) el
  Δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες και ένας ειδικός οργανισμός που έχει συσταθεί από το Συμβούλιο Ορκωτών Δικηγόρων διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Το Συμβούλιο Ορκωτών Δικηγόρων εποπτεύει επίσης την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση.
 • Λιθουανία PDF (400 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος και δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος εποπτεύει επίσης τις δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης.
 • Λουξεμβούργο PDF (382 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος και δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Ουγγαρία PDF (403 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος διοργανώνει την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Μάλτα PDF (440 KB) el
  Δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Κάτω Χώρες  PDF (388 KB) el
  Δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης διαπιστευμένοι από τον Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς και ακαδημίες δικηγόρων και άλλες δομές κατάρτισης που έχουν συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Αυστρία PDF (399 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης διαπιστευμένοι από τον Δικηγορικό Σύλλογο, πανεπιστήμια και ακαδημίες δικηγόρων ή άλλες δομές κατάρτισης που έχουν συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Πολωνία PDF (526 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι επιφορτισμένος με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και την εποπτεία της παρεχόμενης συνεχούς κατάρτισης.
 • Πορτογαλία PDF (390 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι επιφορτισμένος με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Ρουμανία PDF (470 KB) el
  Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάρτιση και την Επιμόρφωση και η Ένωση Σχολών Νομικών Συμβούλων της Ρουμανίας διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του δικηγόρου και του νομικού συμβούλου, αντίστοιχα.
 • Σλοβενία PDF (389 KB) el
 • Σλοβακία PDF (460 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος και δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Φινλανδία PDF (375 KB) el
  Δικηγορικά γραφεία και εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες παροχής νομικής συνδρομής είναι επιφορτισμένα με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα.
 • Σουηδία PDF (379 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι επιφορτισμένος με τη διοργάνωση της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και την εποπτεία της παρεχόμενης συνεχούς κατάρτισης.
 • Ηνωμένο Βασίλειο:

  Αγγλία και Ουαλία:
  Barristers PDF (487 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του barrister (δικηγόρου) διοργανώνεται από εγκεκριμένους οργανισμούς κατάρτισης και περιλαμβάνει άσκηση υπό την εποπτεία barrister καθώς και εξωτερική κατάρτιση. Το Bar Standards Board (φορέας ρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος) εποπτεύει την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση.
  Solicitors PDF (415 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του solicitor (νομικού συμβούλου) διοργανώνεται από δικηγορικές εταιρείες, άλλους οργανισμούς, εμπορικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Ο Law Society (Σύλλογος Νομικών Συμβούλων) εποπτεύει την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση των solicitors.

  Βόρεια Ιρλανδία:
  Barristers PDF (391 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του barrister (δικηγόρου) διοργανώνεται από τονΔικηγορικό Σύλλογο, δικηγορικές εταιρείες, ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης, πανεπιστήμια, ακαδημίες δικηγόρων και δομές κατάρτισης που έχουν συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος εποπτεύει επίσης την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση.
  Solicitors PDF (395 KB) el
  Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του solicitor (νομικού συμβούλου) διοργανώνεται από τον Σύλλογο Νομικών Συμβούλων, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες και πανεπιστήμια. Ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων εποπτεύει επίσης την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση.

  Σκωτία:
  Advocates PDF (387 KB) el
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος διοργανώνει την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του advocate (δικηγόρου) και εποπτεύει την παρεχόμενη συνεχή κατάρτιση.
  Solicitors PDF (458 KB) el
  Δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, μη ιδιωτικοί οργανισμοί, πάροχοι εγκεκριμένοι από τον Σύλλογο Νομικών Συμβούλων και εμπορικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια διοργανώνουν την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα του solicitor (νομικού συμβούλου).

Τα δελτία καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/01/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο