Uddannelsessystemer for advokater

Advokatråd, advokatfirmaer, læreanstalter og universiteter er de vigtigste udbydere af advokaters induktionsperiode i EU’s medlemsstater. I nogle medlemsstater udføres denne opgave udføres af appelretterne og justitsministeriet. Tilsynet med advokaters videreuddannelse udføres af advokatrådet, hvor et sådant tilsyn findes.

Her findes faktablade med beskrivelse af uddannelsessystemer for advokater i EU-medlemsstaterne. De kan være nyttige for nationale advokatråd og være en hjælp ved sammenligning af advokaters uddannelse, når advokater ønsker at udøve deres etableringsret i en anden medlemsstat.

Faktabladene blev udarbejdet af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og EIPA's center for dommere og advokater i forbindelse med pilotprojektet vedrørende Uddannelse af Dommere og Anklagere i EU. Klik her og få yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 20/09/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website